Seminář Autorské právo, Open Access, Open data a veřejné licence, Creative Commons

Program:

  • Úvod do autorského práva –  Matěj Myška
  • Open Access, Open Data, Osiřelá díla –  Matěj Myška
  • Veřejné licence, Creative Commons – Jan Vobořil

Seminář se koná v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2013 za přispění dotačního programu MK Veřejné informační služby knihoven, podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků a je pro ně bez vložného.

 
 
 

Čas a místo konání

10. prosince 2013, Vzdělávací centrum NTK

Kontakt

Zdenka Kloučková

 zdenka.klouckova@techlib.cz

 +420 232 002 478

Editor: Martin Novák Poslední změna: 8.1. 2018 10:01