Elektronicky, online, na dosah: Moderní rešeršní služby

Národní technická knihovna pořádá čtvrtý ročník semináře zaměřeného na elektronické zdroje a služby. Tentokrát bude program věnován rešeršním službám a jejich trendům. Jsou tyto služby progresivní a žádané? Lze je inovovat a jakým směrem se posouvají? Účast na semináři je zdarma.

Program

9:00 - 9:20 - Legislativní rámec rešerší (Mgr. Alena Pavelová, NTK) 
9:20 -  9:50 - Model rešeršních služeb v NTK (Bc. Drahomíra Dvořáková, NTK) 
9:50 - 10:10 - Rešeršní služby v NK ČR (Mgr. Karolína Košťálová, NK ČR) 
10:10 - 10:20 - pauza
10:20 - 10:45 - Rešeršní služby v Ústřední knihovně ČVUT (Mgr. Soňa Fryščáková, ČVUT)
10:45 - 11:25 - Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně (Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D., Ph.Dr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK)
11:25 - 11:50 - Rešeršní služby Bibliografie dějin Českých zemí v Historickém ústavu AV ČR (Mgr. Věra Hanelová, AV ČR)
11:50 - 12:30 - pauza
12:30 - 14:00 - Rešeršní služby v komerčním sektoru - organizace, příklady, ukázky, případové studie, zdroje, nástroje, zkušenosti (Martin Mlčoch, nezávislý konzultant)