KRE 13

Národní systém nákupu e-zdrojů: Budeme mít CzechELib?

Principy budoucí CzechELib jsou připraveny; co všechno musí česká akademická obec domyslet, připravit a prosadit, aby se CzechELib stala v roce 2016 realitou? Letošní KRE poskytne fórum pro diskusi národních a mezinárodních vůdčích stratégů o současném pojetí budoucího národního systému pro nákup elektronických zdrojů, o jeho potenciálních přínosech a obtížích, jimž budeme čelit při vytváření efektivního a zodpovědného národního systému.

Martin Svoboda, ředitel NTK

 

Program KRE 13

Místo konání: Národní technická knihovna, Ballingův sál.
Konference probíhá v angličtině a češtině se simultánním tlumočením.

Registrační pult pro účastníky konference bude otevřen ve čtvrtek 3. října 2013 od 11.00 v předsálí Ballingova sálu (vstup NTK4).

Čtvrtek 3. října

registrace a informace: 11.00 - 16.45
šatna11.00 - 18.00 

pokladna: 12.00 - 13.00, 14.55 - 15.25

 I.  

moderuje: Stephanie Krueger, Národní technická knihovna, CZE

13.00 - 13.15

zahájení konference a uvítání účastníků konference (video)

Martin Svoboda, Národní technická knihovna

Karel Melzoch, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

13.15 - 14.00

The Finnish Electronic Library - Basic Research Infrastructure

Kristiina Hormia-Poutanen, National Library Network Services, National Library of Finland, FI

14.00 - 14.45

Bringing it all together - a national CRIS with a national consortia 
model incorporating a national co-ordination of Open Access

Nina KarlstrømCRIStin, NOR

14.45 - 14.55

diskuse (video)

14.55 - 15.25

přestávka, občerstvení

 II. 

moderuje: Eva Dibuszová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, CZE

15.25 - 15.55

Stávající systém zprostředkování informací pro VaVaI z ekonomického nadhledu

Daniel Münich, CERGE-EI, CZE

15.55 - 16.25

Národní systém nákupu elektronických informačních zdrojů

Martin Svoboda, Národní technická knihovna, CZE

16.25 - 16.40

diskuse

Společenský program

16.45 - 17.45

komentované prohlídky Národní technické knihovny

od 19.00

slavnostní recepce v hotelu Crowne Plaza, Koulova 15, Praha 6 (mapa)

 Pátek, 5. října 2012

registrace a informace 8:30 - 11:15
šatna 8:00 - 13:30
pokladna: 8:30 - 9:00

8:30 - 9:00

občerstvení

Hodnocení vědy v blízkých zemích
moderuje: Martin Svoboda, Národní technická knihovna, CZE

9:00 – 9:30

Wojciech Fenrich, Varšavská univerzita, POL
New rules of evaluation of scholarly journals and scholarly institutions in Poland

9:30 - 10:00

Madis Saluveer, Estonian Research Council, EST

Research assessment and institutional financing in Estonia: 20 years of experience

10:00 – 10:30

Juraj Černák, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, SVK
Úloha scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na UPJŠ

10:30 - 11:00

Gunnar Sivertsen, The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, NOR
Experiences with a bibliometric indicator for performance-based funding of research institutions in Norway

11:00 - 11:30

přestávka, občerstvení

11:30 – 12.30

panelová diskuse (video, přepis diskuse)

moderuje: Petr Ráb, Akademie věd ČR, CZE

12.30

závěr - Martin Svoboda, Národní technická knihovna, CZE

Pátek 4. října

registrace a informace: 8.30 - 11.15
šatna: 8.00 - 13.00

pokladna: 8.30 - 9.00

8.30 - 9.00

občerstvení

 III. 

moderuje: Eva Dibuszová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, CZE

9.00 - 9.30

Pořizování informačních zdrojů pro VaV v ČR (současnost a budoucnost?)

 Karel Aim, Akademie věd ČR, CZE

9.30 - 10.00

Co potřebují vysoké školy pro efektivní podporu informační a publikační činnosti?

Milan Pospíšil, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, CZE

10.00 - 10.30

přestávka, občerstvení

 

 IV. 

10.30 - 12.00

panelová diskuse (video)

moderuje Miroslav Bartošek, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, CZE

účastníci panelu: 

Petr Dvořák, Masarykova univerzita, CZE

Jana Hakenová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CZE

Tomáš Hruda, náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum, MŠMT, CZE 

Martin Lhoták, Knihovna Akedmie věd ČR, CZE

Milan Pospíšil, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, CZE

Martin Svoboda, Národní technická knihovna, CZE


12.00
závěr - Martin Svoboda, Národní technická knihovna

Přednášky a přednášející

Karel Aim: Pořizování informačních zdrojů pro VaV v ČR (současnost a budoucnost?)

prezentace (PDF, 138 kB)

video

Abstrakt:

Přednáška nabídne stručný přehled v současnosti uplatňované praxe při pořizování informačních zdrojů pro VaV v ČR v kontextu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací. Až na několik výjimek bylo v posledních asi patnácti letech zajišťování přístupu založeno na soutěži (ad hoc ustavených konsorcií) o projekty z programů účelové podpory v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Popsána je současná situace v Akademii věd ČR, zejména klíčová role a aktivity centrální Knihovny AV ČR v zajišťování přístupu ústavů AV ČR k elektronickým zdrojům. Současný model na národní úrovni obecně není považován za systémový ani ekonomicky efektivní. Načrtnuty budou možné scénáře jeho uzpůsobení či přeměny na jednotný efektivnější model s ohledem na celkové uspořádání systému výzkumu a vývoje a příslušnou legislativu. Diskutovány budou předpokládané změny.

K. Aim vystudoval technickou analytickou a fyzikální chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a obhájil kandidátskou disertaci v oboru fyzikální chemie na ČSAV. Pracovně působil na Dánské vysoké škole technické v Lyngby a na Universitě v Terstu. Předmětem jeho odborného zájmu je experimentální a aplikovaná statistická termodynamika tekutých soustav. Mezi jeho další zájmy patří management a tvorba politik v oblasti výzkumu a vývoje včetně aktivit typu “foresight”. Byl vedoucím Termodynamické laboratoře E. Hály Ústavu chemických procesů AV ČR (ÚCHP), v letech 1992-2012 byl předsedou Vědecké rady resp. Rady ÚCHP. Od r. 1997 působí v orgánech vedení AV ČR (v současnosti jako člen předsednictva Akademické rady AV ČR), různých národních i mezinárodních expertních grémiích (včetně odborných poradních orgánů programů MŠMT zaměřených na podporu pořizování informačních zdrojů pro výzkum a vývoj) a zastupuje ČR ve výborech při Evropské komisi. Od r. 2010 je členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace, od r. 2012 jejím místopředsedou.

Kristiina Hormia-Poutanen: The Finnish Electronic Library - Basic Research Infrastructure

prezentace (PDF, 845 kB)

životopis (PDF, 55 kB)

video

Nina Karlstrøm: Bringing it all together - a national CRIS with a national consortia model incorporating a national co-ordination of Open Access

prezentace (PDF, 613 kB)

video

Abstrakt:

The presentation will focus on the setting up of the Norwegian CRIStin, Current Research Information System in Norway. Established in January 2011, it is owned by the Ministry of Research and Education in cooperation with the Ministry of Health. CRIStin's main objects are to provide value to society by facilitating cooperation between different research areas and to collect and compile information from the research institutions based on a principle of free access for all.CRIStin's aim is also to provide high quality data on scientific publication as a basis for the funding system for universities/colleges, research institutes/foundations and specialised health care, as well as functioning in a centralized capacity for negotiating and licensing electronic resources to a large number of consortia. Looking more closely at the consortia model, the benefits and challenges of setting up a national body will be discussed. 
The presentation will also discuss the synergy effect of combining a national CRIS with a national consortia model and incorporating national co-ordination of Open Access into one organisation.

Nina Karlstrøm is Senior Adviser at CRIStin, Current Research Information System in Norway. She is National Coordinator for work on Open Access, a role given CRIStin by the Norwegian Ministry of Research and Education. In CRIStin the Open Access team work specifically on the synergy effects from the national CRIS, the national consortia model for licensing and the Institutional repositories. She in National Contact Point on the CERN SCOAP3 project, and will act as partner in the coming EU-funded PASTEUR4OA project.

Daniel Münich: Stávající systém zprostředkování informací pro VaVaI z ekonomického nadhledu

prezentace (PDF, 469 kB) 

video

Abstrakt:

Trhy s informacemi, ty, které využívá sektor VaVaI, nevyjímaje, mají mnohá specifika. Tato specifika musí systém veřejné podpory a koordinace adekvátně zohledňovat. Pokud tomu tak není, což je i případ dlouhodobé situace v České republice, je přístup k informacím mnohem dražší a složitější, než by mohl být.

Daniel Münich je docentem na CERGE-EI, společném akademickém pracovišti Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR a Centra pro ekonomický výzkum a doktorská studia Univerzity Karlovy. Vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT, doktorát v ekonomii získal na Univerzitě Karlově. Dlouhodobě se zabývá problematikou institucionálního hodnocení a financování výzkumu.

Milan Pospíšil: Co potřebují vysoké školy pro efektivní podporu informační a publikační činnosti?

prezentace (PDF, 565 kB)

video

Martin Svoboda: Národní systém nákupu elektronických informačních zdrojů

prezentace (PDF, 655 kB)

video

Abstrakt:

Po stručném přehledu historie podpory pořizování elektronických informačních zdrojů, jeho výhodách a úskalích, se přednáška soustředí na principy návrhu nového uspořádání. Měla by poskytnout dostatečné podklady pro následující diskusi o tom, jak zajistit zřízení národního licenčního centra a na jakých principech založit jeho právní, ekonomické, technické a personální zabezpečení. Cílem diskuse je dosáhnout rámcové shody, jak dále postoupit zejména v otázkách právního a organizačního uspořádání.

Martin Svoboda promoval na ČVUT v oboru elektrotechnika, specializace výpočetní technika. Od r. 1988 pracoval v Národní knihovně ČR jako systémový programátor, ředitel odboru automatizace a vedoucí oddělení. Od roku 1997 je ředitelem Státní technické knihovny (nynější NTK). Je aktivním členem mnoha českých i mezinárodních uskupení (SKIP, ELAG, LIBER a dalších). Účastní se diskusí na aktuální témata dotýkající se knihoven, ať už se jedná o otázky autorského práva či nyní společného nákupu elektronických informačních zdrojů.

Registrace

Registrace byla uzavřena.

Vyplněný registrační formulář odešlete prosím nejpozději do 1. října 2013. Obratem obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce výzvu k dokončení registrace (odkaz na pdf s podklady k platbě účastnického poplatku). Pokud Vám tato výzva nebude doručena do 48 hodin nebo si přejete poplatek zaplatit v hotovosti na konferenci, kontaktujte nás na adrese kre@techlib.cz.

 

Registrační pult pro účastníky konference bude otevřen ve čtvrtek 3. října 2013 od 11.00 v předsálí Ballingova sálu (vstup NTK4).

Účastnický poplatek

pro účastníky z České republiky                 1 200 Kč

pro účastníky ze zahraničí                            50,- EUR (vč. DPH)

Poplatek zahrnuje vložné, prohlídku Národní technické knihovny a slavnostní recepci.

Poplatek uhraďte nejlépe bankovním převodem do 1. října 2013 na adresu a číslo účtu příjemce platby:  

Národní technická knihovna
Technická 6
160 80 Praha 6 – Dejvice

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
účet/account: 8032031/0710
IBAN: CZ83 0710 0000 0000 0803 2031
SWIFT: CNBACZPP

Variabilní symbol: do variabilního symbolu uveďte vygenerované registrační číslo (ve formátu 0001XXX), najdete je na výzvě k úhradě účastnického poplatku. Do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO a PŘÍJMENÍ osoby, za kterou byl poplatek uhrazen. 

Upozorňujeme, že veškeré bankovní poplatky hradí účastník!

Daňový doklad Vám bude vydán u registračního pultu 3. října.

Poplatek lze uhradit i v hotovosti během konference (tuto alternativu oznamte prosím do 26. září na kre@techlib.cz).

Vrácení účastnického poplatku

Pokud odřeknete účast písemnou formou nejpozději do 22. září 2013, vrátíme vám 100 % uhrazené částky, odřeknete-li účast 23. září - 2. října, vrátíme vám 50 % uhrazené částky. Po 3. říjnu 2013 je poplatek nevratný. Poplatek je možné převést na jinou osobu v případě, že se registrovaný účastník nebude moci konference zúčastnit.

Doprava z letiště

Účastníci si sami zajišťují dopravu na místo konání konference. Z letiště Praha – Ruzyně do Národní technické knihovny a zpět se dostanou nejsnadněji autobusem nebo taxíkem.

  • Autobusy: linka 119 jezdí z letiště Ruzyně každých 10-20 minut z autobusového nástupiště před terminálem 1 (letiště Ruzyně) a končí  hned  vedle vchodu do metra (konečné trasy A - "Dejvická"). Autobusy jezdí od cca 04:00 do 23:30, cesta trvá přibližně 25 min; jízdenka stojí 24 Kč. Můžete také použít speciální autobusovou AE linku (Airport Express), která jezdí přímo na konečnou stanici trasy metra A - na stanici "Dejvická" (cena 30 Kč).
  • Taxi: doporučujeme používat oficiální taxi, která parkují hned před východem z obou terminálů (AAA). Jízda taxíkem na místo konání konference, resp. do doporučených hotelů trvá přibližně 10 minut a stojí kolem 300 Kč.
  • Další informace: http://www.dpp.cz/doprava-na-letiste/

Doprava z Hlavního (Wilsonova) nádraží

 Pro dopravu z Hlavního nádraží použijte metro - červenou trasu C ve směru "Háje" a ve stanici "Muzeum" přestupte na zelenou trasu A. Pokračujte až do konečné stanice "Dejvická".

Doprava z autobusového nádraží Florenc

 Pro dopravu z autobusového nádraží Florenc je nejvhodnější metro. Použijte červenou trasu C ve směru "Háje" a ve stanici "Muzeum" přestupte na zelenou trasu A. Pokračujte až do konečné stanice "Dejvická".

Doprava do centra města

Doprava do centra města je snadná a pohodlná, obyčejně metrem (zelená trasa A, tři stanice na Staroměstskou a pět stanic na Muzeum). Můžete si koupit tři druhy jízdenek: celodenní jízdenka za 110 Kč platí 24 hodin, jednorázová jízdenka za 32 Kč platí 75 minut od jejího označení, jednorázová jízdenka za 24 Kč platí 30 minut od označení. Jízdenku lze použít pro všechny druhy dopravních prostředků - metro, autobusy a tramvaje. Jízdenka musí být označena před prvním vstupem do značeného prostoru metra nebo po prvním vstupu do autobusu, příp. tramvaje. Lze ji zakoupit v automatech, ve stanicích metra, prodejnách tabáku, v novinových kioscích či prostřednictvím mobilního telefonu. 

Další informace: http://www.dpp.cz/

Ubytování

Ubytování si účastníci konference zajišťují sami. Seznam ubytovacích kapacit v dosahu Národní technické knihovny:

Hotel DAP*** (Dům Armády Praha)

Adresa: Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 973 211 444, + 420 973 211 422

http://www.daphotel.cz

Hotel Denisa****

Adresa: Národní obrany 33, 160 00 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 224 318 969

http://www.hotel-denisa.cz

Diplomat Hotel**** Praha

Adresa: Evropská 15, 160 41 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 296 559 212, + 420 296 559 178, + 420 296 559 213

http://www.diplomathotel.cz/cz/home

Crowne Plaza****, Prague

Adresa: Koulova 15, 160 45 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 296 537 111

http://www.austria-hotels.at/cz/crowne-plaza/index.html

Masarykova kolej***

Adresa: Thákurova 1, Praha 6

Tel. +420 233 051 111

http://www.studenthostel.cz/

Další užitečné informace

Konferenční sál má kapacitu 196 míst v hledišti a 50 míst na balkóně. 182 míst v hledišti nabízí připojení notebooků k elektrické a datové síti; sál je pokryt bezdrátovou sítí s přístupem na internet (dva přístupové body 802.11abg). http://www.techlib.cz/cs/640-konferencni-prostory-ballinguv-sal/. Sál je bezbariérový, nabízí vlastní zázemí šatny a vlastní toalety. V přízemí je propojen s tzv. Noční studovnou, ve které probíhá občerstvení během přestávek.

Více informací o Praze:

http://www.praha.cz/

http://praha.eu/jnp/cez/home/index.html

Kontakt

Lenka Patoková

 lenka.patokova@techlib.cz

 +420 232 002 535

Důležité odkazy     

Dárci a partneři

 logo MŠMTlogo VŠCHT              

            

Editor: Martin Novák Poslední změna: 28.6. 2016 14:06