Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení a knihoven

Lektor: Jakub Štogr

Fragmentace prostředí a služeb, které používáme - zejména pak těch dostupných on-line - je dlouhodobě výzvou pro proces učení a jeho zachycení. Koncept osobního prostředí učení (PLE - personal learning environment) vychází z orientace na osobu jako středobod procesu celoživotního učení, a to ve všech službách a pomocí všech nástrojů, které využívá. PLE je ale komplexní, výsledky učení často nerozpoznané a mimo konkrétní kontext nepřenositelné. Systémy správy učení (LMS - learning management system) představují restriktivní a uživatele omezující přístup, nicméně poskytují společný (datový) rámec s lepší vnitřní přenositelností. LMS ale také neposkytují nástroje pro přenositelnost mimo systém. Jako řešení se ukazují tzv. digitální odznaky (digital badges), konkrétně ve formátu, který definovala Mozilla Foundation v rámci infrastruktury otevřených odznaků (Open Badge Infrastructure). Jde o obrázky, tedy nezávislé a jednoduše přenositelné digitální objekty, obsahující metadata o dosažených úspěších, požadavcích na jejich splnění, vydavateli a příjemci takového odznaku a odkaz pro ověření pravosti. Digitální odznaky se tak např. v kombinaci s osobním digitálním portfoliem (ePortfolio) zdají být cestou k propojení prostředí, a to i v kontextu uznávání neformálního a informálního učení a zatraktivnění tohoto procesu díky gamifikaci.

Seminář se koná v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2013 za přispění dotačního programu MK Veřejné informační služby knihoven, podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků a je pro ně bez vložného.

Garant: PhDr. Zdenka Kloučková, zdenka.klouckova@techlib.cz, tel. 232 002 478

Čas a místo konání

5. listopadu 2013, Vzdělávací centrum NTK

Kontakt

Zdenka Kloučková

 zdenka.klouckova@techlib.cz

 +420 232 002 478

Editor: Martin Novák Poslední změna: 10.2. 2014 19:02