Ochrana osobních údajů

Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Národní technická knihovna (dále jen „NTK“) postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, Knihovního řádu společnosti TECH, Knihovního řádu VPK a dalších obecně závazných předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci NTK manuálním a automatizovaným způsobem. NTK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Podrobněji viz samostatná příloha III Ochrana osobních údajů zákazníků integrované knihovny Knihovního řádu společnosti TECH.

Povinnosti a postupy zaměstnanců při zpracování osobních údajů jsou popsány ve Směrnici č. 2/2018 ředitele NTK o ochraně a zpracování osobních údajů v NTK.

Na základě novely zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, s platností od 1. ledna 2022 NTK ukládá pouze technické cookies nezbytné pro fungování webových stránek. Analytické cookies se ukládají pouze na základě souhlasu uživatele a jsou využívány výhradně k anonymizovanému sledování statistik.  

Pokud máte nějaké dotazy nebo si přejete využít práv plynoucích z GDPR, kontaktujte nás prosím na adrese gdpr@techlib.cz.

 
 
 

Kontakt

 info@techlib.cz
 232 002 535

Dotazy o GDPR

 gdpr@techlib.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jan Kolátor
 232 002 437

Důležité odkazy

Editor: Poslední změna: 19.1. 2023 13:01