Tropical nature, and other essays

Alfred Russel Wallace byl vedle Darwina první, kdo formuloval evoluční teorii v konzistentní a explicitní podobě. Kniha Tropická příroda hraje v díle spoluformulátora teorie přírodního výběru významnou roli, protože právě zde se Wallace zabývá otázkou zbarvení živočichů a rostlin. Toto téma hrálo v evoluční teorii Alfreda Wallace klíčovou roli a zároveň představuje jednu z odlišností mezi vývojovou teorií Darwina a Wallace a byla také jádrem sporu mezi ním a Darwinem v širší otázce pohlavního výběru.

V Tropical Nature hrají velkou roli kolibříci jako živoucí ilustrace hojnosti tropické přírody. Poprvé je zde vyslovena dodnes nezpochybněná teorie adaptivního výkladu zbarvení. V této souvislosti prozkoumal zejména vztahy zbarvení zvířat a pohlavního výběru, zbarvení rostlin a původu vnímání barev. Zabýval se i vztahem tepla a světla na zbarvení zvířat a rozlišil zbarvení ochranné (protective), varovné (warning), sexuální (sexual) a typické (typical). U rostlin pak přitahující (attractive) zbarvení. Wallace propracoval zejména teorii aposematických zbarvení u lepidoptera (motýlů), zabýval se i zvláštním chováním tropických motýlů, mravenci, vosami a včelami.

Wallace se však v této knize nezabývá jenom zbarvením, ale například srovnává teplotní poměry v Londýně a Batávii, vlhkost vzduchu, měsíční množství srážek v 60. letech 19. století v diagramech a grafech. Zatímco Darwin akcentoval rivalitu v průběhu přírodního výběru, Wallace celkový průběh adaptace na tlaky prostředí. Wallace obdivuje v Tropické přírodě rozmanitost: „Mezi jejich nejlépe rozeznatelnými rysy je variabilita forem a druhů, na které lze narazit kdekoli a které rostou jeden vedle druhého. Parazité, epifyty a popínavé rostliny vyplňují každou dosažitelnou pozici svým zvláštním způsobem života. Když cestovatel zaznamenává zvláštní druhy a přeje si jich najít více, snad často obrátí svou pozornost na marnotratnost tropů na každém kroku. Obklopují ho stromy rozličných forem, rozměrů a barev, ale jen zřídka se některý z nich opakuje. Čas od času si to namíří ke stromu, po němž dlouho pátral, ale po bližším seznání zjišťuje, že je odlišný od toho, který hledal. Může se snad nakonec setkat s druhým vzorkem půl míle odtud, nebo se může mýlit, pokud při jiné příležitosti klopýtne náhodou o jiný.“ Ačkoli vědecká hodnota Wallaceovy Tropické přírody je velká nejen z historicko-vědního hlediska, ale i z hlediska současnosti (vzpomeňme jen, jakou cenu Wallaceovu dílu přisuzoval Gregory Bateson), můžeme tuto knihu považovat rovněž za jedno z literárně nejzdařilejších děl viktoriánské Velké Británie.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Tropical nature, and other essays
  • Autor: Alfred R. Wallace
  • Vydavatel: Macmillan and Co., London
  • Rok vydání: 1878
  • Signatura N 775

Galerie

2
3
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 14.1. 2016 13:01