Chronologischer Raupenkalender

V roce 1837 byla v Berlíně vydána velice zajímavá a na svou dobu neobvyklá přírodovědná publikace. Věnuje se housenkám všech dosud známých Evropských druhů. Po krátké předmluvě následuje v knize stručné popsání jednotlivých housenek podle měsíců, kdy jsou jednotlivé druhy nejaktivnější či jsou pro ně jakýmkoli způsobem charakteristické. Housenky jsou larválním stádiem motýlů. Získávají svou šťavnatou potravu z rostlin, avšak některé druhy housenek jsou i masožravé. Třebaže lepidopteroligii bylo věnováno spoustu publikací, samotným housenkám a jejich zakuklování nebyla v 19. století věnována takřka žádná pozornost. Publikace obsahuje celkem 41 listů ilustrací, jež jsou vyvedeny technikou barevné litografie. Litografie (známý též český ekvivalent kamenotisk) jako forma ilustrace byla vynalezena na samotném sklonku 18. století, kdy ji na světlo světa uvedl Alois Senefelder. Princip litografie spočívá v práci s vyleštěným vápencovým kamenem, na který je mastnou tuší přenesena kresba obrazu či písma. Poté se obraz přetře mastnou barvou, která přilne ke kresbě a tvoří tisknoucí plochu. Barevná variace kamenotisku je označována jako tzv. chromolitografie. Ta našla využití právě především ve vědeckých publikacích, které se věnovaly přírodě či přírodninám.

Sepsala: Bc. Jana Vašková

O knize

  • Plný název: Chronologischer Raupenkalender, oder, Naturgeschichte der europäischen Raupen wie dieselben der Zeit nach in gewissen Monaten in der Natur zum Vorschein kommen: Nebst einem einleitenden Vorbericht über das Aufsuchen und zweckmässige Erziehen der Raupen ... Einfangen und Aufbewahren der chmetterlinge etc.
  • Autor: Christian Friedrich Vogel
  • Vydavatel: Theodor Bade, Berlin
  • Rok vydání: 1837
  • Signatura L 15

Galerie

2
3
4
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 14.1. 2016 13:01