Die Vegetation der Erde

Vegetace Země je rozsáhlý knižní a vědecký projekt významného německého botanika Adolfa Englera, jedno ze základních děl fytogeografie, za jejíhož otce bývá označován Alexander von Humboldt. Stejným právem lze ovšem založení tohoto vědeckého odvětví připsal i Alfredu Russelovi Wallacemu. Engler založil na dlouhá desetiletí závaznou taxonomii rostlin, ale stejně vědecky významný je tento mnohasvazkový projekt z oboru fytogeografie. Toto rozsáhlé dílo sestavil spolu s Georgem Oskarem Drudem, spoluzakladatelem rostlinné ekologie. Autory jednotlivých dílů byli botanické kapacity té doby. První díl věnovaný rostlinám rozšířeným na Pyrenejském poloostrově sepsal Moritz Willkomm, jeden ze spoluzakladatelů lesnické fytopatologie a především přední znalec španělské květeny.

Zdálo by se, že historicko-vědní úvod zahrnující i rozsáhlý přehled dosavadní literatury byl typický jen pro 19. století, tedy období vypjatého historismu, ale historické exkursy byly obligatorní součástí vědeckých děl i předešlých století. Willkomm kriticky rozebírá literaturu o iberské květeně od Strabóna přes Averroa (u těchto samozřejmě v rámci jejich historického a zeměpisného – v případě Strabóna – a filozofického díla v případě Averroa) až po dílo téměř současníka Ruperta Hutera. Až po kritickém zhodnocení svých předchůdců se pouští do rozšíření vegetačních forem na Iberském poloostrově.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Die Vegetation der Erde: Sammlung pflanzengeographischer Monographien. I., Grundzüge der Pflanzenverbreitung auf der iberischen Halbinsel von Moritz Willkomm
  • Autor: Adolf Engler
  • Vydavatel: Wilhelm Engelmann, Leipzig
  • Rok vydání: 1896
  • Signatura N 1005

Galerie

2
3
4
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 14.1. 2016 13:01