Lehrbuch der Botanik für mittlere und höhere Lehranstalten

Není to jen vnější okolnost, že botanik Karl Prantl byl synem ve své době slavného logika stejného jména, protože syn botanik vynikl právě v té oblasti, kterou v jiném oboru zpracovával jeho otec, v systematice. Prantlovo hlavní dílo Geschichte der Logik im Abendlande (1855 – 1870) nesehrálo roli novátorského přínosu k logice jako například jen o něco málo později vydaná kniha Begriffsschrift (1879) Gottloba Fregeho, v níž tento logik postuloval znakový jazyk, jenž spojoval matematickou symboliku se znaky logické notace. Důležitá ironie osudu logiky spočívá v tom, že Prantl tvrdí ve čtvrtém díle svých Dějin logiky na západě, že od Aristotela se v logice nic kloudného neudálo a o devět let později Frege v Begriffsschrift naopak aristotelskou logiku učinil pouhou etapou historického vývoje. Prantlovo objemné dílo tak najednou ztratilo význam, ač si ten pedagogický udrželo ještě po několik generací. Ostatně je to známá věc – není nic setrvačnějšího než pedagogika, která šíří skoro vždy jen zastaralé poznatky a nezměnila na tom nic ani doba elektronické agory.

Rovněž stopa jeho syna v botanice nepatří k těm počinům, které by znamenaly nějaký zvrat v oboru. Ačkoli Karl Prantl mladší vynikl v morfologii tajnosnubných cévnatých rostlin, jde zejména o dílo Untersuchungen zur Morphologie der Gefässkryptogamen (1875), jeho hlavní přinos spočívá v účasti na jednom z hlavních systematicko-botanických děl té doby Die natürlichen Pflanzenfamilie (vydávané od roku 1887). Nicméně Prantl nepatřil k zakládajícím postavám botanické systematiky jako například Augustin Pyrame de Candolle či později Carl von Nägeli, který popsal chromozomy. Prantlovo botanické dílo však ukazuje, že neméně důležité než epistemologické zvraty ve vědě jsou práce, které vytvářejí kontinuitu vědeckého paradigmatu. A nakonec i souvislost logiky a botaniky spočívá v tom, že oba způsoby poznání skutečnosti usilují o takovou míru systematičnosti, která by zároveň neoslabila smysl pro vnímání různorodosti.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Lehrbuch der Botanik: für mittlere und höhere Lehranstalten. Bearbeitet unter Zugrundelegung des Lehrbuches der Botanik von Jul. Sachs
  • Autor: Karl Prantl
  • Vydavatel: Wilhelm Engelmann, Leipzig
  • Rok vydání: 1891
  • Signatura N 712

Galerie

2
3
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 14.1. 2016 13:01