Ueber Zucker-Erzeugung aus Ahorn-Saft

Pojednání známého botanika a entomologa Johanna Christiana Mikana o javorovém cukru bylo napsáno či sestaveno na okraj jeho hlavního, čtyřdílného díla Delectus Florae et Faunae Brasiliensis, plodu jeho výzkumné práce v Brazílii, kterou podnikl na počest zasnoubení arcikněžny Leopoldiny s brazilským domem Pedrem. Kniha o výrobě cukru z javorové mízy vyšla v roce, kdy byl emeritován jeho otec, rovněž slavný botanik Joseph Gottfried Mikan.

Příležitostná kniha je však pozoruhodná z jiného důvodu: V knize nejsou uvedeny údaje o autorství ilustrací, ale podle stylu i podle okolností se lze důvodně domnívat, že jde o dílo Ferdinanda Lucase Bauera, jednoho z nejlepších autorů vědeckých ilustrací na světě v 18. a 19. století. Ostatně Bauer pravděpodobně ilustroval i Mikanovo hlavní dílo. Vynikajícím ilustrátorem byl i jeho bratr Franz Andreas Bauer. Oba bratři prošli důkladným přírodovědným studiem a stýkali se s předními přírodovědci té doby. Kariéru oběma malířům umožnil urozený vědec Joseph Banks, jeden z účastníků slavné plavby Endeavour kapitána Jamese Cooka. Mimochodem je přínosné srovnat styl ilustrací bratří Bauerů s ilustracemi dalšího účastníka Cookovy expedice a jiného slavného vědeckého ilustrátora Sydneyho Parkinsona. Ilustrace bratří Bauerů jsou analytičtější a zároveň jsou vedeny snahou vyjádřit typus popisované přírodniny jako zástupce druhu. Nikoli náhodou byl Franz Andreas Bauer členem Linnaean Society. Parkinsonovy kresby a akvarely inklinují spíše k čistě malířskému podání s malou ambicí o vědeckou věrohodnost. Například Parkinsonovo zobrazení žraloka zcela rezignuje na zobrazení anatomických detailů, jde o jen o celkový objem těla a o účinky světla. Ilustrace bratří Bauerových jsou naopak až fotograficky veristické, ostatně jen pár let od vynálezu fotografie (a částečně souběžně s ním).

Ferdinand Lucas Bauer je zastoupen svými ilustracemi zejména v Přírodovědném muzeu ve Vídni. Ačkoli je rodákem – stejně jako jeho bratr – z Valtic, stopa tohoto slavného vědeckého ilustrátora je v Česku matnější než například v Rakousku, Velké Británii či Austrálii, kde mu bylo nedávno věnováno několik velkých výstav. A to přesto, že za jeho žáka lze považovat nejslavnějšího žijícího českého botanického a zoologického ilustrátora (žáka Karla Svolinského) Květoslava Híska. Kdyby se potvrdilo, že autorem ilustrací Mikanova pojednání o javorovém cukru je Ferdinand Lucas Bauer, byla by to svého druhu senzace. Ostatně je škoda, že dosud nikdo nenapsal dějiny vědeckých ilustrací. Podle všeho podobnou knihu chystá Margit Wyder, autorka známé knihy Goethes Naturmodell, a autor tohoto textu jako završení trilogie o vědě (první kniha je „průvodcem“ historickým fondem NTK na půdorysu zamyšlení nad povahou novověké vědy a techniky, resp. Descartesova konceptu mathesis universalis, druhá je o vzniku české vědecké a technické terminologie na půdorysu filozofie jazyka a třetí jako dějiny vědeckých ilustrací na půdorysu zamyšlení nad Heideggerovou knihou Die Zeit des Weltbildes (Věk obrazu světa).

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Ueber Zucker-Erzeugung aus Ahorn-Saft: Eine Uebersicht der hierauf Bezug habenden Erfahrungen; Herausgegeben und allen Forst- und Land-Wirthen des Königreichs zur Aneiferung gewidmet von der k. k. ökonomisch-patristischen Gesellschaft in Böhmen
  • Autor: Johann Christian Mikan
  • Vydavatel: Gottlieb Haase, Prag
  • Rok vydání: 1811
  • Signatura C 1249

Galerie

2
3
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 14.1. 2016 13:01