Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu slanském

Životní příběh Ferdinanda Velce je typickým českým osudem nadané a všestranné osobnosti, která nenalezla přiměřené uplatnění v macešské vlasti a nakonec zemřela v cizině, v Sarajevu, tragickou smrtí. Velc měl ovšem ještě v rané fázi svého života, protože ještě existoval šlechtický mecenát, finanční podporu Augusty Clam-Martinicové. Rozsáhlý projekt soupisu památek je kvalitativně nevyrovnaný, nicméně slánský okres, přestože Velc nebyl historik umění, patří k těm zdařilejším. Velc totiž „svůj“ okres nejen velmi podrobně znal, ale také ho dokumentoval fotograficky a malířsky, takže jeho znalost byla intenzivní. Avšak Velcův zájem se soustředil rovněž na Chodsko, v tehdejší době velmi vděčné středisko zájmu folkloristů. Nicméně těžiště Velcova odkazu spočívá zejména ve fotografickém díle, ale nepominutelné je i jeho dílo výtvarné a etnografické. Velc však především také zosobňuje bosensko-české vztahy. Teprve v Bosně se mu podařilo profesně zakotvit a výsledkem jeho etnografických a fotografických snah v této zemí je jeho Průvodce Bosnou a Hercegovinou, v němž je 65 Velcových fotografií.

Přestože je fotografické dílo Ferdinanda Velce úzce svázáno především s jeho etnografickými zájmy, vykazuje mimořádné výtvarné kvality. Jeho cílem bylo zachytit venkovskou každodennost v její maximální bezprostřednosti a to v době, kdy ve fotografii převládalo aranžmá jako uměle uspořádaná situace, fotograficky fixovaná. Bezprostřednost, pokud je jí fotografie jako médium schopna, právě činí z Velcových fotografií nejen cenný dokument, ale zejména výtvarně hodnotné svědectví, v němž se kompoziční dovednost snoubí s citem pro pravou chvíli.

Co se týče fotografií v Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu slánském, není zcela jasné, zda je jejich autorem Ferdinand Velc či jeho blízký spolupracovník František Duras. Přední znalec (nejen) české fotografie 19. století Pavel Scheufler se v knize Galerie c. a k. fotografů a v dalších svých dílech domnívá, že jde převážně v tomto soupisu o Durasovy fotografie, ale nelze to s jistotou rozhodnout. Nicméně nesporný vklad do české fotografie Velcovi patrně těžko může někdo upřít, přestože jeho osobnost byla řadu desetiletí opomíjena.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu slanském
  • Autor: Ferdinand Velc
  • Vydavatel: Archaeologická kommisse při České akademii ... pro vědy, slovesnost a umění, Praha
  • Rok vydání: 1904
  • Signatura B 1720

Galerie

2
3
4
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 14.1. 2016 11:01