Polytematický strukturovaný heslář (PSH)

Polytematický strukturovaný heslář (PSH), původní produkt Národní technické knihovny, je česko-anglický slovník hesel, který slouží jako nástroj pro pořádání a vyhledávání dokumentů podle tématu. PSH obsahuje více než 13 900 hesel ze všech základních oblastí lidského poznání. Hesla jsou rozdělena do 44 tematických řad a každé z nich je v rámci oboru zařazeno do šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie.

Prohlížení PSH

Často kladené dotazy (FAQ)

Co je to PSH?

Polytematický strukturovaný heslář je česko-anglický řízený a měnitelný slovník lexikálních jednotek. Slouží k vyjádření věcného obsahu dokumentů a ke zpětnému vyhledání dokumentů na základě věcných kritérií. Je určen nejen knihovnám s polytematickými fondy, ale i pro individuální uživatele. Heslář je v současné době rozvíjen oddělením Digitální Národní technické knihovny.

Kolik obsahuje PSH hesel?

Současná verze PSH 4.0 obsahuje přes 13 900 hesel v češtině i angličtině. Jednotlivá hesla jsou zařazena do 44 tematických řad, které připravili specialisté z jednotlivých oborů. Heslář tvoří stromovou strukturu zahrnující pojmy od těch nejobecnějších až po ty nejužší. Jednotlivá hesla jsou vzájemně propojena.

V jakých jazycích je PSH dostupný?

PSH 4.0 je dostupný ve dvojjazyčném provedení jako česko-anglický. Základním jazykem hesláře je čeština. Hesla obou jazyků jsou propojena, PSH lze tudíž používat také k překládání termínů z češtiny do angličtiny a naopak. Hesla v angličtině jsou k českým přiřazena v poměru 1:1.

Jak je PSH strukturován?

Polytematický strukturovaný heslář obsahuje tři základní struktury - hierarchickou, asociační a ekvivalenční. Pro hierarchickou strukturu je charakteristický vztah nadřazenosti a podřazenosti (např. heslo algebra je podřazeno heslu matematika a naopak platí, že heslo matematika je nadřazeno heslu algebra). Vztahy asociace jsou využity v případech, kdy chceme upozornit uživatele na další příbuzná hesla, která jsou umístěna v jiné části hesláře. Jsou řešena přidruženým odkazem "viz též" (např. rovnice ma viz též diferenciální rovnice ma). Ekvivalenční struktura představuje vazbu mezi heslem a nepreferovaným termínem. Řeší ji vylučovací odkaz "viz" (např. rovnice ma viz nelineární rovnice ma).
Každé heslo je v rámci oboru podle svého obsahu a míry obecnosti zařazeno do šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie (1-7 úrovní). PSH tvoří stromovou strukturu. Základ, tedy kořen stromu, reprezentuje 44 hesel označujících tematické řady.
Každé heslo má k sobě přiřazenou dvouznakovou zkratku, jež označuje příslušnost hesla do dané tematické řady (např. matematika ma, oxidy ch, savci bi). Díky tomu lze u hesel stojících na nižším stupni hierarchie zjistit příslušnost k dané tematické řadě.

Jak vznikal PSH?

Polytematický strukturovaný heslář je původním produktem Státní technické knihovny (dnešní NTK). Práce na hesláři byly zahájeny v letech 1991-1993. Několikrát byly tyto aktivity podpořeny grantovými prostředky Ministerstva kultury (MK) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Od roku 1995 je PSH používán k věcnému popisu v STK, od března 1997 je rovněž distribuován všem externím zájemcům, jak knihovnám, tak i komerčním firmám. Od poloviny roku 2000 byla zájemcům nabídnuta verze PSH 1.3. V dubnu téhož roku získala STK grant MK na překlad PSH do angličtiny. Tato dvojjazyčná verze PSH spolu s doplňky a některými dalšími změnami tvořily verzi PSH 1.4.
Od konce roku 2006 je k dispozici verze PSH 2.1, která byla v listopadu 2006 úspěšně implementována do systému Aleph. V současné době je heslář znovu aktualizován a rozvíjen, aby sloužil jako uživatelsky přívětivý prostředek pro vyhledávání dokumentů a informací podle tématu jak v knihovnách, tak individuálním uživatelům. Poslední dostupná verze je PSH 4.0, kterou lze stáhnout na této stránce v záložce Dokumenty.

V jakých formátech je PSH dostupný?

Hlavní formát, v němž je PSH zpřístupněn, je MARC21 pro autoritní záznamy. Tento formát je zaveden v software pro knihovny, ovšem pro webovou distribuci není vyhovující. PSH byl proto převeden rovněž do formátu SKOS (Simple Knowledge Organization System), který je dostupný v zápisu JSON-LD.

SKOS je jednoduchý formát určený pro reprezentaci, sdílení a odkazování znalostních systémů, jako jsou tezaury, klasifikační schémata nebo řízené hesláře. Je založen na standardech konsorcia W3C RDF (Resource Description Framework) a RDFS (RDF Schema) a vzhledem k tomu je možné jej používat v kombinaci s dalšími RDF formáty.

Jak lze získat PSH?

Hesla PSH lze získat ve formátu JSON-LD pomocí jednoduchého API (link: https://psh.techlib.cz/api/), dokumentaci k němu najdete na adrese https://psh.techlib.cz/api/doc/

Co umožňuje uvolnění PSH pod licencí Creative Commons?

PSH (ve formátu SKOS) je nově uvolněn v rámci licence Creative Commons pod licenčním schématem CC BY-SA 3.0 - Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko.
Národní technická knihovna tak umožňuje PSH/SKOS zdarma a libovolně používat, kopírovat, šířit a upravovat, avšak s povinností uvést primárního autora (Národní technická knihovna v Praze) a při vytvoření odvozeniny z původního díla (PSH/SKOS) je nutné šířit jej pod stejnou nebo slučitelnou licencí. Uvolnění PSH/SKOS v rámci licence Creative Commons představuje jeden z prostředků jeho širšího využití, které otevírá možnosti šíření PSH/SKOS mezi dalšími uživateli nejen z prostředí knihoven.

Je PSH dostupný zdarma?

Díky licenci Creative Commons CC BY-SA 3.0 - Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko je PSH dostupný ZDARMA.

Jak lze PSH prohlížet a snadno v něm vyhledávat?

V červnu 2009 byl v sekci Prohlížení PSH zpřístupněn nástroj sloužící k prohlížení hesláře a jeho distribuci ve formátu SKOS. Tento nástroj umožňuje navigaci heslářem pomocí postupu od obecných ke specifickým heslům nebo prostřednictvím vyhledávání. Současně je možné získat přístup k jednotlivým heslům či celému hesláři ve strojově čitelné formě, kterou formát SKOS představuje. Zároveň byl zpřístupněn nástroj PSH manager, který slouží především katalogizátorům a indexátorům. PSH manager svou strukturou umožňuje těmto pracovníkům snadnou a rychlou orientaci v hesláři. Kromě odkazu do katalogu NTK a na Wikipedii obsahuje každé heslo v PSH manageru také možnost zobrazení záznamu ve formátu MARC21.

Kdo PSH používá a kdo další jej může používat?

Uživateli PSH jsou např. knihovny univerzitní, vědecké, odborné (při specializovaných ústavech a institucích, muzeích atd.), výjimečně i městské knihovny, knihovny občanských sdružení a jiné. Mezi další uživatele patří komerční firmy, mj. ty, které vytvářejí automatizované knihovnické systémy.
Konkrétními aktivními uživateli jsou kromě Národní technické knihovny v Praze např. knihovny Českého vysokého učení technického v Praze, Ústřední knihovna Vysokého učení technického v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci, knihovna Západočeského muzea v Plzni či Ústřední knihovna Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Uživatelem PSH se můžete stát i Vaše knihovna. Jednotlivci se mohou stát uživateli PSH jak zprostředkovaně, např. při vyhledávání v katalogu knihovny, která PSH aktivně využívá, tak osobně.

Je možné se zapojit při aktualizaci PSH?

PSH byl v minulosti aktualizován přibližně jednou za dva roky. V rozmezí let 2001 - 2006 vznikla větší prodleva mezi verzemi PSH 1.4 a verzí PSH 2.1. V té době probíhaly implementace PSH do různých knihovních systémů. Knihovny i odborná veřejnost mohou svým návrhem přispět k aktualizaci české i anglické verze hesláře. V záložce Návrh nového hesla naleznete webový formulář usnadňující komunikaci uživatelů s pracovníkem PSH, dále zde najdete názornou nápovědu, jak při vyplňování formuláře postupovat. Vaše návrhy přijímáme také na e-mailové adrese psh (@) techlib.cz.

Existuje nějaká služba informující o PSH?

Ano, byla zřízena elektronická konference PSH (pshkonference (@) mail.ntkcz.cz). Pokud máte zájem být informováni o novinkách a dění kolem PSH, přihlaste se do konference PSH. Návod k přihlášení naleznete ZDE. Pro ty, jež nejsou členy konference, stále existuje e-mailová adresa psh (@) techlib.cz, na níž uvítáme Vaše dotazy, připomínky a návrhy.

Návrh nového hesla

Tento formulář slouží k zasílání návrhů na nová hesla PSH.
Navrhnout můžete buď nové heslo PSH a jeho synonymum nebo nové anglické heslo PSH a jeho synonymum, případně obojí.

Návrh nového hesla PSH
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Příklad

Název dokumentu: Tvorba www stránek jednoduše (ISBN 80-7226-871-6).
Do tabulky vyplníme:
Nové heslo PSH: webové stránky
Synonymum nového hesla PSH (česky): www stránky
ISBN nebo ISSN: 80-7226-871-6

Aktuality

Zde naleznete aktuální informace týkající se Polytematického strukturovaného hesláře (PSH).     

Aktuálně

  • Zpřístupnili jsme nové online, moderní rozhraní pro prohlížení PSH, založené na tagcloudu. Můžete si ho vyzkoušet v Prohlížení PSH!
  • Byla vydána nová verze PSH 4.0 (formát MARC21), stáhnout si jí můžete v záložce Dokumenty
  • Proběhlo 13. zasedání Rady pro koordinaci PSH. Zasedání se konalo 13. prosince v Národní technické knihovně a jeho účelem bylo shrnout činnost referátu PSH v roce 2012 a přiblížit plány pro rok následující. Zápis z Rady PSH naleznete v záložce Dokumenty.
  • Do PSH byla přidána nová hesla, prohlédnout si je můžete v záložce Dokumenty.
  • Jak získáváme nová hesla do PSH? Nová hesla PSH jsou primárně získávána analýzou logů vyhledávání v katalogu NTK, tedy analýzou dotazů, jež uživatelé používají při vyhledávání dokumentů v katalogu. V současné době jsou tato data získávána prostřednictvím služby Google Analytics. Při samotném analyzování dat jsou získané termíny rozděleny do sedmi kategorií (dílo, osoba, korporace, předmět, akce, místo, jiné), hesla navržená na preferovaný (deskriptor) nebo nepreferovaný termín (nedeskriptor) jsou zařazena v rámci kategorie "předmět". Kandidáti na nová hesla jsou dále posuzováni pracovníky PSH a konečnou fází je vytvoření nového hesla v systému Aleph.
  • Zpřístupnili jsme webové rozhraní PSH Manager Online pro práci s PSH při indexaci dokumentů. Vyzkoušejte si tento nástroj i Vy.
  • Zpřístupnili jsme rovněž beta verzi aplikace pro automatickou indexaci dokumentů hesly PSH. Chcete-li si automatickou indexaci vyzkoušet, vložte jednoduše část vybraného textu do indexačního pole a nechte text indexovat. Po několik vteřinách dostanete výsledek ve formě přiřazených hesel PSH, která by měla nejlépe vystihovat obsah zvoleného textu.

    Tento měsíc

    • Byla zpřístupněna nová hesla PSH, podívejte se na ně v záložce Dokumenty

    Všimněte si...

    • Na konferencích "Qualitative and Quantitative Methods in Libraries" v Římě (4. - 7. 6. 2013) a "European Conference on Data Analysis" v Lucemburku (10. - 12. 6. 2013) jsme prezentovali příspěvek s názvem "Log Analysis of User Queries".
    • 2. 10. 2012 proběhl třetí ročník semináře Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 

    Publikace a odkazy související s PSH

    PSH na webu

    Konkrétní představu o podobě a praktickém používání hesláře můžete získat hned na několika místech na webu. V odkazech naleznete:

    • PSH byl v minulosti využit také pro předmětné řazení materiálů na portálu ESO Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

    Publikace

    2012

    • BUSCH, Kristýna. Identifying candidates for the new subject headings based on the web behaviour of end-users [poster]. In 41st Annual LIBER Conference 2012. [cit. 2012-17-07]. Poster je dostupný v repozitáři Národní technické knihovny: <http://repozitar.techlib.cz/record/443>.
    • BUSCH, Kristýna. Traditional library data in a non-library context: controlled vocabulary for indexing scientific interests in the profiles of academic researches [prezentace]. In ELAG Conference 2012 [online]. [cit. 2012-17-07]. Prezentace je dostupná v repozitáři Národní technické knihovny: <http://repozitar.techlib.cz/record/430>.

    2011

    • KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj spolupráce [prezentace]. In 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 [online]. Praha : SKIP, 2011 [cit. 2011-08-12]. Prezentace dostupná na World Wide Web: <http://www.skipcr.cz/dokumenty/akm-2011/Kozuchova.pdf>.
    • KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Wikipedie a Polytematický strukturovaný heslář: mají něco společného? [prezentace]. In WikiKonference 2011[online]. Praha : Wikipedie, 2011 [cit. 2011-08-12]. 
    • KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 11 [cit. 08.11.2011]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7235>. URN-NBN:cz-ik7235. ISSN 1212-5075.
    • ŠKUTA, Ctibor; OMASTOVÁ, Pavlína; ŘÍMANOVÁ, Radka. Elektronická stopa čtenáře v knihovnickém systému aneb co ví Aleph NTK i bez ankety. In Knihovny současnosti 2011 : sborník ze 19. konference, konané ve dnech 13.-15. září 2011 v Českých Budějovicích. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2011, s. 101 - 109. Dostupný z World Wide Web: <http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/ks2011/sbornik_2011.pdf#page=101>. ISBN 978-80-86249-62-9.

    2010

    • ŠKUTA, Ctibor; KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Polytematický strukturovaný heslář [prezentace]. In Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010 [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2010 [cit. 2011-01-10]. Prezentace dostupná na World Wide Web: < http://invenio.nusl.cz/record/41964>.
    • MYNARZ, Jindřich; KAMRÁDKOVÁ, Kateřina; KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Polythematic Structured Subject Heading System & Creative Commons . The Grey Journal : An International Journal on Grey Literature. 2010, vol. 6, n. 3, s. 129-135. ISSN 1574-1796.
    • OMASTOVÁ, Pavlína, et al. Národní technická knihovna : za stovku služby za milion [prezentace]. In WebExpo 2010, 23.-25. září 2010[online]. Praha : WebExpo, 2010 [cit. 2011-01-10]. Prezentace dostupná na World Wide Web: <http://invenio.ntkcz.cz/record/41949/files/CONFERENCE-DOCUMENT-2010-009_1.pdf>.
    • ŠKUTA, Ctibor. Automatizace knihovnických systémů s využitím technologie Sikuli. In Knihovny současnosti 2010 : sborník ze 18. konference, konané ve dnech 14.-16. září 2010 v Seči u Chrudimi. [Sestavila Eva Svobodová]. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2010, s. 45 - 51. ISBN 978-80-86249-59-9.

    • KOŽUCHOVÁ, Kristýna; ŠKUTA, Ctibor. Polytematický strukturovaný heslář a jeho potenciál v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů. In INFORUM 2010: 16. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 25.-27. května 2010 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2010 [cit. 2010-06-01]. Text příspěvku a prezentace dostupné na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/sbornik/2010/67>. ISSN 1801-2213.

    • KOŽUCHOVÁ, Kristýna; ŠKUTA, Ctibor. Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně . Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 [cit. 2010-04-01]. Dostupný z World Wide Web: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/skuta.htm>. ISSN 1801-5948.

    2009

    • KAMRÁDKOVÁ, Kateřina; KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Polytematický strukturovaný heslář a jeho další vývoj. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 3, s. 108-   111. ISSN 0011-2321. (text článku)
    • KAMRÁDKOVÁ, Kateřina; KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Nové možnosti využití Polytematického strukturovaného hesláře. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 4, s. 127 - 130. ISSN 0011-2321. (text článku)
    • Seminář ke zpřístupňování šedé literatury v Ústřední knihovně VUT v Brně dne 22.10. 2009. Plný textPrezentace.
    •  MYNARZ, Jindřich. Jak lze prakticky využít Polytematický strukturovaný heslář pro věcný popis elektronických zdrojů. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 2009-12-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5872>. URN-NBN:cz-ik5591. ISSN 1212-5075.

    2006

    • PAPÍK, Richard; SOUČEK, Martin; SKOLKOVÁ, Linda. Analytické a intuitivní metody vyhledávání vědeckých lékařských informací. InMEDSOFT 2006 - Sborník příspěvků. Vyd. 1. Praha : Agentura Action-M, 2006, s. 139-150. ISBN 80-86742-12-1.
    • SKOLKOVÁ, Linda; MÁLIKOVÁ, Markéta; ŠMÍDOVÁ, Lucie. Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj pro věcné pořádání elektronických informačních zdrojů [poster / příspěvek]. In INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.-25. května 2006 [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2007-02-22]. Text příspěvku, prezentace a elektronická verze posteru dostupné na World Wide Web: <http://www.inforum.cz/archiv/inforum2006/prispevek.php-prispevek=49.htm>. ISSN 1801-2213.
    • SKOLKOVÁ, Linda; ŠEVČÍKOVÁ, Barbora. Možnosti stavění volně přístupného knihovního fondu podle hesel z PSH. In Knihovny současnosti 2006 : sborník ze 14. konference, konané ve dnech 12.-14. září 2006 v Seči u Chrudimi. [Sestavil Jaromír Kubíček]. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006, s. 348 - 367. Dostupné také na World Wide Web: <http://old.stk.cz/sec/SevcikovaSkolkovaSec2.ppt> (prezentace) a <http://old.stk.cz/sec/Sevcikova_Skokova_Sec.pdf> (text příspěvku).

    2005

    • HAUZNER, Ivan. PSH - Polytematický strukturovaný heslář. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2005, roč. 6, č. 3 [cit. 2007-02-23]. Dostupné na World Wide Web: <http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=190>. ISSN 1213-8231.

    1999

    • SMOLKA, Pavel. Polytematický strukturovaný heslář. Ikaros [online]. 1999, č. 08 [cit. 1999-08-01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1030>. ISSN 1212-5075.
    • SMOLKA, Pavel. Polytematický strukturovaný heslář. In RAMAJZLOVÁ, Barbora. Automatizace knihovnických procesů - VII. Chlumec S, 1999, s. 70-73.

    1998

    • SMOLKA, Pavel. PSH - polytematický strukturovaný heslář. Národní knihovna. 1998, roč. 9, č. 3, s. 130-135. ISSN 0862-7487.

    1997

    • Polytematický strukturovaný heslář (PSH) : Verze 1.0. 1. vyd. Praha : Státní technická knihovna, 1997. 11 s.
    • KLOUČKOVÁ, Zdenka. Polytematický strukturovaný heslář Státní technické knihovny. Čtenář.
    •  1997, roč. 49,
    • č. 4, s. 128-129. ISSN 0011-2321.

    Dokumenty

    V této sekci zveřejňujeme dokumenty související s problematikou PSH.

    Nová verze PSH 4.0 (MARC21)

    PSH 4.0 (zip) (776 kB, aktualizováno k 5. 8. 2014)*

    Nová a změněná hesla PSH

    V této sekci jsou pravidelně zveřejňována nová a změněná hesla PSH. Návrhy na nová hesla jsou čerpány z analýz logů, z návrhů oddělení věcného popisu NTK, akademických pracovníků Univerzity Pardubice a návrhů úživatelů PSH zadaných přes formulář Návrh nového hesla.

    2015

    2014

    2012

    Různé

    Zápisy ze zasedání Rady pro koordinaci PSH

    Zápis 20121213 (pdf) (173 kB)

    Zápis 20111212 (pdf) (40 kB) 

    Zápis 20101216 (pdf) (96 kB)

    Zápis 20091208 (pdf) (54 kB)

    Zápis 20081210 (pdf) (40 kB)

    Zápis 20061211 (pdf) (64 kB)

    Zápis 20051129 (pdf) (42 kB)

    Logo PSH

    Logo Polytematického strukturovaného hesláře:

    Kontakt

    psh@techlib.cz

    Editor: Poslední změna: 13.9. 2017 07:09