Služby a podpora

Národní technická knihovna nabízí širokou škálu služeb pro studenty, vyučujicí a výzkumníky i laickou veřejnost. Online materiály a elektronické zdroje jsou dostupné 24 hodin denně.

Služby pro všechny (bez nutnosti registrace)

Budova NTK je otevřená veřejnosti. Pro využívání řady služeb není nutná registrace.

Neregistrovaní návštěvníci mohou využívat 

Služby pro registrované uživatele

Registrovat do NTK se může kdokoliv starší patnácti let. Podmínky využívání některých služeb se mohou lišit podle uživatelské skupiny (student, učitel, veřejnost) a příslušnosti ke škole. Ověřte si, na jaké služby máte nárok. 

Pro registrované uživatele je navíc k dispozici


 

Velká část našich služeb je dostupná také online.Online podpora studentů

Studentům středních a vysokých škol nabízíme komplexní pomoc při vyhledávání, hodnocení a používání odborných informací a psaní seminárních a závěrečných prací. Poradíme se zpracováním školních projektů, vyhledáváním odborných článků a knih a správným citováním. 

Online konzultace a webináře

Obsah konzultací a webinářů přizpůsobíme individuálním potřebám studentů, mezi řešená témata patří například:

Kde hledat knihy, články a další zdroje pro diplomku?
Jaký je rozdíl mezi abstraktem, úvodem a závěrem?
Jak citovat video z YouTube?
Jak zapracovat citaci do textu?

  • Jednoduché dotazy je možno zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na mail info@techlib.cz.
  • Online konzultace trvá přibližně hodinu a probíhá prostřednictvím videohovoru, mailem, nebo telefonicky. Konzultace je zdarma a není nutná registrace v NTK. 
  • Webináře  jsou otevřené všem a není nutná registrace v NTK. 

Návody

Přístup k odborným e-zdrojům

Registrovaní uživatelé mohou stahovat odborné e-knihy a e-časopisy z pohodlí domova. Publikace jsou především v anglickém jazyce. Pokud si nevíte rady, jak zdroje vyhledávat, využijte některý z našich návodů: 

Pro získání přístupu k elektronickým zdrojům v době uzavření budovy NTK je možné využít vzdálenou registraci.

Online podpora vyučujících

Pedagogům vysokých a středních škol nabízíme individuální asistenci při hledání vhodných zdrojů informací pro výuku a výzkum a pomoc se zaškolováním studentů do základů psaní odborných textů. Důraz klademe zejména na rozvoj kritického myšlení, vyhledání a výběr vhodných zdrojů a dále psaní a prezentaci odborného obsahu.

Rádi prodiskutujeme konkrétní požadavky během online konzultacepřipravíme pro učitele webinář, nebo společně vymyslíme individuální řešení jejich problému. Dotazy a požadavky je možné zasílat na mail info@techlib.cz.

Seminární a závěrečné práce

Ve spolupráci se středoškolskými učiteli jsme vytvořili řadu metodických pomůcek a prezentací týkající se práce s informacemi a psaní odborných prací. Online materiály jsou publikovány pod otevřenou CC BY-NC-ND 4.0 (uveďte autora, neupravujte, neužívejte komerčně) a je možno je bezplatně použít při výuce

Materiály pro střední školy

Materiály pro vysoké školy

Informační zdroje pro výuku 

Učitelům rádi pomůžeme s vyhledáním a zpřístupnění vhodných informačních zdrojů pro výuku odborných předmětů. Nabízíme pomoc při zapojování práce s informacemi do kurikula odborných předmětů. 

Obrázky a videa pro výuku

  • WikiMedia Commons a Wikipedia nabízí velké množství obrázků a videí zveřejňených pod otevřenou licenci, které je možné použít pro vzdělávací účely. Doporučuje využít anglickou verzi Wikipedia pro větší množství výsledků. 
  • Britannica ImageQuest, dostupná registrovaným uživatelům NTK, obsahuje fotografiie a obrázky s ošetřenými autorskými právy. Obrázky je možné využít k nekomerčním výukovým účelům. 

Další platformy spolupracující s neziskovou organizací CreativeCommons:

Výzkum a vědecké publikování

Začínajícím výzkumníkům pomáháme při navigaci v prostředí vědeckého publikování v angličtině. Nabízíme přátelské, ale seriózní prostředí pro kultivaci dovedností souvisejících s publikováním odborných článků a sdílením výsledků vlastního výzkumu. 

Poskytujeme online konzultace a nabízíme otevřené webináře v angličtině.

Editor: Olga Martinová Poslední změna: 28.12. 2020 14:12