La réforme sociale en France déduite de l’observation comparée des peuples européens

Trojsvazkové dílo kdysi známého důlního odborníka, ekonoma a sociologa Frédérica Le Play je dnes pro své množství shromážděného sociologického či spíše socioekonomického materiálu cenným zdrojem pro sociální dějiny Evropy druhé poloviny 19. století. Není to komparativní studie v pravém slova smyslu, tak jak komparativní metodu uplatňují na sociální dějiny její současní protagonisté jako Jürgen Kocka či Hartmut Kaelble. Le Play neměl ambice vytvořit vědecké dílo, ale spíše svod údajů, který by mohl sloužit co nejlépe provedeným sociálním reformám, o něž mu šlo především.

Kniha je rozdělena do sedmi částí podle životních oblastí: náboženství, vlastnictví, rodina, práce, spolkový život, soukromé vztahy, vláda. Le Play komparuje poměry ve Francii s poměry v jemu dostupných evropských zemích, ovšem nijak soustavně. Přesto pokládá statistická data, která tvoří páteř tohoto díla, za hybné složky sociálního a ekonomického života své doby. Byla to velmi častá domněnka autorů této doby, že skutečný sociálně-ekonomický život vzniká působením statistických faktů. Ovšem tuto knihu netřeba číst jako ilustraci této víry ve statistiku, ale jako možný pramen k ekonomickým poměrům v Evropě druhé poloviny 19. století. A také jako příklad toho, nakolik byla prostoupena podobná díla reformním étosem.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: La réforme sociale en France déduite de l’observation comparée des peuples européens
  • Autor: Frédéric le Play
  • Vydavatel: Alfred Mame et fils, Tours
  • Rok vydání: 1887
  • Signatura St 709

Galerie

2
3
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 14.1. 2016 13:01