Březen - měsíc čtenářů 2010

Prezentace z přednášek, které v NTK proběhly u příležitosti Března - měsíce čtenářů najdete na Slideshare NTK.

Prohlédněte si fotografie z BMČ 30. března a 6. dubna 2010.

V rámci Března - měsíce čtenářů proběhnou v Národní technické knihovně přednášky a doprovodné akce, jež upozorní na novinky ve službách NTK a novinky v oblasti digitalizace a elektronických knih.

25. 3.   Kurz vyhledávání informací 

30. 3.   E-knihy ve školství

  6. 4.   Novinky v oblasti mobilních zařízení (tablety, čtečky e-knih)

Ve 3. a 5. nadzemním podlaží NTK jsou umístěny stojany se čtečkami e-knih (Cybook Gen3 odBookeen a Pocketbook 301+), v nichž je možné prohlédnout si a číst autorsky volná klasická díla (Babička, Pes Baskervillský apod.) spolu s digitalizovanými skripty, ukázkami z historického fondu NTK a knihou o NTK v angličtině.

Zúčastněnte se ankety a vyhrajte čtečku e-knih Bookeen Cybook Gen3 GoldSoutěž potrvá do 6. dubna (20 hodin). Účast v anketě není podmíněná registrací v NTK.

Systém Kramerius

Upozorňujeme na možnost prohlížení vzácných a ohrožených dokumentů digitalizovaných v národních programech Memoriae Mundi Series Bohemica a Kramerius. Neregistrovaní čtenáři mimo budovu NTK mají prostřednictvím systému Kramerius přístup k autorsky volným dílům (staré tisky, starší noviny a časopisy).

Elektronický obsah: jeho prohlížení a čtení

E-knihy ve školství 

Datum: Úterý 30. března 2010

Čas: 13-18 hodin

Místo: počítačová studovna č. 2 ve 3. nadzemním podlaží NTK 

Program:

13:00 - 14:00     Obsah zdarma a sociální média (Pavel Čejka, Vice Czechoslovakia)  

14:00 - 14:30     Služba eBooks on Demand a zajímavosti z historického fondu NTK (Kateřina Kamrádková, NTK)

14:30 - 14:45     Digitalizace učebních textů v NTK (Luboš Bittner, NTK)

přestávka

15:00 - 16:00     Digitální skripta - budoucnost vysokého školství (Tomáš Zilvar, Projekt Gutenberg)

16:00 - 16:30     VZDĚLÁNÍ21 - úspěšný žák digitálního věku (Pavel Brejcha, Nakladatelství Fraus)

přestávka

16:45 - 18:00     Debata na téma e-knihy

V průběhu dne (od 11 hodin) si bude možné prohlédnout a vyzkoušet si práci se čtečkami e-knih před počítačovou studovnou č. 2 ve 3.NP.

Novinky v oblasti mobilních zařízení 

Datum: Úterý 6. dubna 2010

Čas: 15-17:30 hodin

Místo: počítačová studovna č. 2 ve 3. nadzemním podlaží NTK 

Program:

15:00 - 15:30     Služba eBooks on Demand a zajímavosti z historického fondu NTK (Kateřina Kamrádková, NTK)

15:30 - 15:45     Digitalizace učebních textů v NTK (Luboš Bittner, NTK)

15:45 - 17:30     Tablety a čtečky e-knih (Tomáš Zilvar, Projekt Gutenberg & Pavel Čejka, Vice Czechoslovakia)

Upozornění: Na akci "Elektronický obsah: jeho prohlížení a čtení" není nutná registrace, kapacita studovny je 50 míst. Návštěvníci, kteří nejsou zákazníky NTK nebo studenty ČVUT a VŠCHT si mohou pro vstup do 3.NP vypůjčit v Návštěvnickém centru čipové karty oproti vratné záloze 200,- Kč.

Anotace přednášek

K. Kamrádková - Služba eBooks on Demand (EOD) zvyšuje přístupnost historických fondů evropských knihoven. Zákazník má možnost objednat si digitalizaci některé ze statisíců historických knih z knihovních fondů všech 23 zúčastněných knihoven online bez nutnosti cestovat do badatelny té, která dokument vlastní. Historickou knihu pak může číst/studovat v podobě e-knihy v uceleném formátu PDF „v teple domova“ na svém PC nebo čtečce e-knih.

Historický fond NTK obsahuje kromě technických dokumentů také spoustu zajímavostí, o kterých veřejnost pravděpodobně netuší. Jedná se např. o hrací karty, osobní dopisy, hudební partitury, jež sloužily jako makulatury knižní vazby a byly objeveny při restaurování knih, dále mapy, humorně nazývané učební příručky nebo knihy s pozoruhodnými vazbami, exlibris a razítky.

L. Bittner - NTK začala v roce 2008 pracovat na digitalizaci a následném zpřístupnění učebních textů ze svého fondu. Celkem plánuje zpracovat přes 10 000 učebních textů vydaných od roku 1978 až po ty nejnovější. Výběr ke zpracování probíhá od nejžádanějších titulů k těm méně využívaným. Učební texty jsou postupně zveřejňovány na zabezpečených terminálech v budově NTK pomocí systému Kramerius včetně možnosti fulltextového vyhledávání. Do konce roku 2010 je plánováno zpřístupnění 1 000 učebních textů.

P. Brejcha - Představení konceptu podpory zavádění ICT na základní a střední školy a prezentace průběžných výsledků pilotní fáze projektu VZDĚLÁNÍ21.

T. Zilvar a P. Čejka představí kromě jiného také nový iPad od firmy Apple.

Kurz vyhledávání informací 

Datum: Čtvrtek 25. března 2010 

Čas: 12-13 a 17-18 hodin

Místo: počítačová studovna č. 1 ve 3. nadzemním podlaží NTK 

Anotace

Uživatelé budou seznámeni s vyhledáváním v online katalogu NTK (vyhledání a lokalizace požadovaného dokumentu, objednávky, rezervace), s možnostmi vyhledávání v oborové bráně TECH, která souborně prohledává elektronické zdroje NTK a kde lze také nalézt záznamy dokumentů nedostupných v NTK a s možností vytvářet svůj osobní prostor v TECH a následně zpracovat vyhledané záznamy (alerty, export do citačních manažerů, vygenerování citace atp.).

Každý účastník bude mít k dispozici PC a možnost pod vedením lektora prakticky vyzkoušet prezentované téma.

Kurz je volně přístupný pro všechny zákazníky NTK. Kapacita je však omezená. Registrujte se prosím prostřednictvím formuláře níže.

Kontakt: reference@techlib.cz.

logo EOD

Důležité odkazy

Editor: Martin Novák Poslední změna: 7.4. 2014 15:04