Kosmos: Entwurf einer physischen Weltbeschreibung

Alexander von Humboldt spoluzaložil geografii jako syntetizující přírodní vědu. V historickém fondu NTK je dokonce první vydání Humboldtovy všech pěti dílů (poslední, posthumní díl zůstal torzem) knihy Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Humboldt se zde snažil ustavit geografii jako novou syntetizující vědu v kantovském rámci. Kosmos jako holistický pohled na svět v sobě zahrnuje fyziku, chemii, botaniku, mineralogii, zoologii, Humboldtem spoluzaloženou fytogeografii, oceánografii, astronomii a celou řadu dalších věd. Kniha je inspirovaná Herderem a Kantem nejen ve vytčených badatelských cílech, ale rovněž i ve volbě lexika. Hned v úvodu Humboldt praví: „Hlavní výsledky pozorování, zbavené fantazie, náležejí čisté objektivitě vědeckého popisu přírody, jsou mezi sebou úzce provázány, a v prvním svazku tohoto díla jsou představeny formou obrazu přírody.“ Nakonec se sice geografie rozpadla do řady oborů, aniž by tuto syntetizující úlohu kdy mohla sehrát, zůstalo však Humboldtovo vědecké desideratum – porozumění světu musí mít přednost před veškerou účinností vědy.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Kosmos: Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Erster Band
  • Autor: Alexander von Humboldt
  • Vydavatel: J. G. Cotta’scher, Stuttgart und Tübingen
  • Rok vydání: 1845
  • Signatura N 104

Galerie

2
3
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 14.1. 2016 11:01