Mitteleuropa orographisch-hypsometrisch und hydrographisch

Mitteleuropa je pojem, který je v zemích vzniklých na troskách někdejšího Rakouska-Uherska silně politicky zatíženým pojmem. Koncept Mitteleuropa není statický, protože souvisí s balancováním mocenské rovnováhy uprostřed Evropy v 19. století. Toto hledání mocenské rovnováhy udělovalo konceptu střední Evropy podobu hledání „Mittelmacht“, která by byla protiváhou Francie na jedné straně a Ruska na straně druhé. Práce známého německého geografa Otto Delitsche vyšla čtyři roky před tím, než se potvrdila slabost a neschopnost Rakouska být hegemonem střední Evropy. Koncept střední Evropy se tak stal výhradně potvrzením německé hegemonie a vyvrcholil roku 1915 knihou Friedricha Naumanna Mitteleuropa.

Ačkoli se zdá geograficky kartografické Delitschovo dílo politicky zcela neutrální, zeměpisné ohraničení jím sledované oblasti vychází z dobových představ o jejím rozsahu. Ty však byly značně rozkolísané. Významný ekonom a předchůdce německé historické školy Friedrich List ohraničoval střední Evropu Hamburkem na severu a Terstem na jihu. Nikoli náhodou byl List jedním z původců celní unie (Zollverein) mezi německými státy, která představovala předstupeň k budoucímu sjednocení Německa. Koncept Mitteleuropy totiž souvisí s politickou konstrukcí celního spolku a Delitschovo dílo odpovídá jeho rozsahu. Nakonec také hranice, které Delitsch zahrnul do svého díla, tvoří jediné politikum jinak politicky přísně neutrální knihy. Nicméně dnes tvoří Delitschova kniha názorný příklad území, které mělo mocensky vyrovnávat stoupající územní nároky Ruska.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Mitteleuropa orographisch-hypsometrisch und hydrographisch: Erläuterung zu Vogel und Delitsch Höhenschichten-Wandkarte von Mitteleuropa auf Wachstum
  • Autor: Otto Delitsch
  • Vydavatel: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig
  • Rok vydání: 1862
  • Signatura GG 87

Galerie

2
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 14.1. 2016 11:01