Tichá studovna

Tichá studovna se nachází v klidové zóně ve 3. nadzemním podlaží knihovny a je určená registrovaným zákazníkům, kteří vyhledávají co největší klid pro studium.

Vybavení

  • 20 studijních míst
  • stoly s připojením k elektrické a datové síti
  • připojení k Wi-Fi

Zdarma

Využití tiché studovny je bez poplatku, podmínkou je platná registrace v NTK. Místo v tiché studovně není nutné předem rezervovat.

Pravidla využívání tiché studovny

  • Chovejte se tiše.
  • Využívejte prostor pouze pro individuální studium.
  • Při práci na elektronických zařízeních buďte zvýšeně ohleduplní.
  • Nerušte ostatní poslechem hudby, sledováním videí nebo hraním her (i při použití sluchátek).
  • Pro konzumaci občerstvení využijte jiné prostory, např. přilehlou kuchyňku.
  • Využijte pouze jedno studijní místo.
  • Respektujte kapacitu studovny (20 míst) a nepřemisťujte nábytek.

V zájmu co největšího pohodlí se provoz v místnosti dále řídí knihovním řádem.

 
 
 

Kontakt

 info@techlib.cz
 232 002 535

Důležité odkazy

Editor: Jana Orlová Poslední změna: 1.9. 2021 07:09