Vergleichung der Zuckerfabrikation aus in Europa einheimischen Gewächsen mit der aus Zuckerrohr in Tropenländern mit Bezug auf Staats- und Privatwirthschaft

Karl August Neumann působil jako profesor chemie na českém stavovském polytechnickém ústavu, kam ho povolal Franz Joseph Gerstner (jeden ze spolutvůrců dnešního historického fondu Národní technické knihovny). Neumannova kniha o cukrovarnictví vyšla v době počínajícího vzestupu tohoto oboru v Čechách, kdy zde vzniká celá řada nově založených cukrovarů (první průmyslově organizovaný cukrovar v Kostelním Vydří 1829). V krátkém období kolem roku vydání knihy vzniklo v české části habsburského Rakouska kolem padesáti cukrovarů, takže se lze domnívat, že Neumannovo srovnání výroby cukru mohlo mít dopad na teoretickou průpravu tehdejších cukrovarníků. Bonusem knihy jsou rozsáhlé rukopisné vpisky v podobě marginálií i v celostránkové podobě a jistě by byla jejich dešifrace sladkou odměnou pro paleografy, kteří se zabývají obdobím, charakterizovaným vítězným tažením německého novogotického písma v Čechách.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Vergleichung der Zuckerfabrikation aus in Europa einheimischen Gewächsen mit der aus Zuckerrohr in Tropenländern mit Bezug auf Staats- und Privatwirthschaft. Herausgegeben vom Vereine zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen
  • Autor: Karl August Neumann
  • Vydavatel: Druck und Papier von Gottlieb Haase Söhne, Prag
  • Rok vydání: 1837
  • Signatura C 1252 (Aleph)
  • Signatura C 1252 (Vufind)

Galerie

2
3
1
Editor: Karolína Kalecká Poslední změna: 13.5. 2015 08:05