Heroes of industry: Biographical sketches

Thomas Carlyle v knize Past and Present ve srovnávacích životopisech přisuzuje ekonomii neblahou roli, zbavující jeho dobu kultury. V Carlylově knize On heroes, hero-worship, and the heroic in history jsou hrdiny Odin, Muhammad, Shakespeare, Luther, Knox, Johnson, Rousseau, Burns, Cromwell a Napoleon. V Carlylově typologii hrdinů tedy mají místo bohové, proroci, básníci, kněží, muži literatury a političtí vůdci. Nikoli průmyslníci. Evan Rowland Jones tedy nevědomky napsal anticarlylovskou knihu, když založil své Heroes of industry na portrétech mužů, hrdinů průmyslu. Jones sice říká, že „existuje víc duševního potenciálu v čele velkého průmyslu než na všech trůnech světa“, ale historický odstup ukázal, že co se týče otisku do historické paměti, pravdu měl Carlyle, protože kdo zná jména, jež učinil svými hrdiny Evan Rowland Jones? Jména Carlylových hrdinů nepotřebují žádné vysvětlení, kdo je kdo. Seznam průmyslových hrdinů vyžaduje prosopografické vysvětlivky: Sir William George Armstrong jako důkaz toho, že sebevětší tovární impérium (Armstrong Whitworth) nedokáže uchránit jeho zakladatele od zapomnění, William Rathbone jako doklad toho, že ani filantropie nedokáže zachránit obchodníka od slepé náruče nepaměti. Větší štěstí mají ti, kdo jako Ferdinand de Lesseps spojili svou podnikatelskou činnost s místem, které změnilo dějiny minimálně jednoho či více kontinentů, jako na příklad Suezského průplavu, jehož byl Lesseps developerem. Jen specialisté na historii lodní výroby vědí, kdo to byl James Laing, ale už ani historici nikoli. Lépe jsou na tom ti, kteří spojili svět obchodu se světem politiky a hráli svou roli v malých, regionálních poměrech jako ve Walesu Sir Henry Hussey Vivian. Uhlobarona Sira Williama Thomase Lewise znají jen historici specializovaní na hospodářské dějiny Velké Británie. Příznačnou výjimku z Jonesových portrétů tvoří fyzik a chemik Joseph Wilson Swan, představitel Edison & Swan United Electric Light Company, populárně zvané Ediswan. Swan byl jeden z řady těch, kteří přispěli k vývoji elektrické žárovky, respektive k zavedení uhlíkatého vlákna v žárovce. Swanovým významným příspěvkem k dějinám žárovky byla jím patentovaná kombinace vakuované žárovky se zbytkovým kyslíkem, jenž podporoval žhavení uhlíkového vlákna. Pouze ono rozkročení mezi vědou a průmyslem zachovalo patinu slávy i pro další století. Podobně je na tom James Buchanan Eads, vynálezce v oboru mostního inženýrství. Naproti tomu majitel tabákového impéria William Henry Wills je pouhá položka ekonomických dějin 19. století, podobně jako německý obchodník Johann Georg Lohmann či britský rejdař Sir Charles Mark Palmer a janovský rejdař Raffaele Rubattino. O mnoho lépe na tom s dějinnou pamětí nejsou ani lodní konstruktéři jako William Henry White. Dějinná paměť sice uchovala jméno Kroisa, ale nikoli pro jeho bohatství, jež bylo příslovečné, ale pro jeho otisk v politických dějinách antické Malé Asie. A ještě více kvůli tradované pythické věštbě.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

Galerie

2
3
4
1
Editor: Karolína Kalecká Poslední změna: 13.5. 2015 08:05