Kollektivmasslehre

Posthumně vydaná kniha pojednává o tzv. kolektivních předmětech. Kollektivgegenstand (K. – G.) je podle Fechnerovy definice „předmět, který se skládá z nedefinovaného počtu vzájemně se lišících exemplářů, které můžeme seřadit podle druhového nebo rodového pojmu“. Je to Fechnerův heroický a zároveň obsoletní příspěvek k dějinám statistiky. Ačkoli se Fechner v tomto spise zabývá objekty – věcmi spíše než společností, patří jeho disciplina o kolektivních předmětech do souvislostí zkoumání masových jevů. Patří sem sociální psycholog Gabriel Tarde se zkoumáním lidských kolektiv nebo Gustav le Bon, který se v Psychologii davu zabýval jiným kolektivním „předmětem“ – kolektivní duší. Odtud vede cesta ke Vzpouře davů José Ortegy y Gasseta, Mase a moci od Eliase Canettiho nebo Ornamentu mas Siegfrieda Kracauera. V protikladu k fragmentární genealogii děl a autorů o kolektivech, které mají převážně sociologickou hodnotu, je Fechnerova Kollektivmasslehre pokusem sloučit výsledky, k nimž došel v psychofyzice, s matematickou statistikou. Jako pokus o zobecnění Gaussovy křivky rozložení četnosti znaků je toto Fechnerovo dílo dosud platné, ovšem celkové založení jeho vědy spočívající na naroubování psychologie na přírodovědné základy se ukázalo jako slepá ulička.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

Galerie

2
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 13.5. 2015 08:05