Bemerkungen über den Bau der Blumen der Balsamineen

Německy a částečně latinsky psané pojednání o fyziologii a anatomii květů dvouděložných rostlin z čeledi netýkavkovitých je výsledkem podrobného a systematického botanizování, které Presl provozoval v různých končinách Evropy. Ačkoli je Presl (spolu se svým bratrem Janem Svatoplukem) tvůrcem českého botanického a zoologického názvosloví, svá díla psal většinou německy a latinsky. Jeho české slovotvorné úsilí nebylo primárně lingvistickým, ale botanickým výkonem, což odpovídalo prioritám jeho bádání. Ostatně i jeho Flora čechica je sice terminologicky zakladatelské dílo, ale i tady šlo více o objevení a popis nových rostlin než o snahu vytvořit českou botanickou terminologii. Zatímco díla jako Flora čechica či Reliquiae Haenkeanae jsou výsledkem zpracování rozsáhlého souboru rostlin, jsou Poznámky k výstavbě květů rostlin z čeledi netýkavkovitých úzce zaměřenou monografií, která se opírá o systematický botanický výzkum. Je dost možné, že právě rozsáhlé geografické rozšíření této čeledi, která je zastoupena i mezi českou flórou, podnítilo Preslův detailní zájem právě o netýkavkovité. Navíc je tato čeleď druhově velmi různorodá, počet druhů se odhaduje v řádu tisíců. Není vyloučeno, že Preslův zájem mohl být motivován i esteticky, protože se jedná o mimořádně pohlednou čeleď. Dva invazivní druhy netýkavek byly oblíbenou flórou zámeckých zahrad, odkud expandovaly do volné přírody, kde postupně planěly. Ať už byl Preslův zájem o tyto rostliny motivován čímkoli, patří tato monografie do botanické literatury 19. století.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Bemerkungen über den Bau der Blumen der Balsamineen
  • Autor: Karel Bořivoj Presl
  • Vydavatel: Druck von Gottlieb Haase Söhne, Prag
  • Rok vydání: 1836
  • Signatura N 568

Galerie

2
3
4
5
6
7
1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 14.1. 2016 13:01