Exegetische Briefe über des Marcus Vitruvius Pollio Baukunst

Přestože byla Vitruviova kniha De architectura libri decem spíše eklektickou stavební příručkou, je považována za první ucelenou teorii architektury. Vitruvius měl štěstí, že se díla jeho předchůdců nedochovala, respektive že jedinou antickou dochovanou literaturou o architektuře je právě jeho kniha. Důvod, proč byl považován za teoretika, ač jím nebyl, tkví v kanoničnosti řecké architektury, respektive v proporčních normách, jimiž se řídila zejména tvorba sloupových řádů. Moduly byly odvozené z proporcí lidského těla, odtud i vitruviovské figury, které se objevují v dílech pozdějších teoretiků architektury. V antice neměl Vitruvius prakticky žádný doložitelný vliv, ačkoli jeho ambicí bylo oslovit právě své současníky. Paradoxně se začalo Vitruviovi dostávat pozornost až v karolinské době a poté Vitruviův vliv sílil. Dopisy o stavebním umění Marka Pollia Vitruvia patří do souvislosti německé recepce Vitruviova díla. Genelli se nestaví kriticky k jeho dvanácti knihám, spíše jde o kulturně-historické poznámky, které nepřinášejí žádné nové interpretační zisky. Mají dnes spíše literárněhistorickou hodnotu, protože jsou ukázkou německé romantické epistolární tvorby, ačkoli se v nich hovoří o stavební technice ve Vitruviově díle.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Exegetische Briefe über des Marcus Vitruvius Pollio Baukunst
  • Autor: Hans Christian Genelli
  • Vydavatel: Friedrich Vieweg, Braunschweig
  • Rok vydání: 1801-1804
  • Signatura B 323

Galerie

1
Editor: Poslední změna: 14.1. 2016 12:01