Aktuální program

U příležitosti pátého výročí Národní technické knihovny Vás srdečně zveme na veřejnou panelovou diskusi na téma:

Budoucnost NTK: služba výzkumu a vzdělávání

Připomeneme si důležité impulsy a momenty, které formovaly knihovnu a společně s partnery NTK se zamyslíme nad její budoucností.

09/10/2014 od 10.00, Ballingův sál NTK

Diskutovat s vámi budou:

Roman Brychta – Projektil architekti
Zdeněk Hostomský – ředitel ÚOCHB AV ČR
Stanislava Hronová – členka předsednictva GA ČR
Petr Konvalinka – rektor ČVUT
Marie Kousalíková - starostka Městské části Praha 6
Karel Melzoch – rektor VŠCHT Praha
Markéta Sedmíková – prorektorka ČZU pro vědu a výzkum
Martin Svoboda – ředitel NTK
Jaromír Veber - náměstek ministra MŠMT pro vědu a vysoké školství

Moderuje: Nora Fridrichová

Součástí programu je také večerní koncert studentů Pražské konzervatoře.

09/10/2014 od 20.00 Swing a gentleman, Hala služeb NTK

dramaturgie a režie prof. Vlasta Žehrová, hudební nastudování prof. Jakub Šafr, vstup zdarma

09/09 – 09/10/2014

Digitalizace historické knihy za polovic + bonus
Nechte si digitalizovat historickou knihu z fondu NTK prostřednictvím služby EoD (eBooks on Demand)- objednejte ji online a my vám ji doručíme v PDF s plným textem. Pouze teď za poloviční cenu a s možností prohlídky digitalizačního pracoviště NTK.

Kontakt

Milan Šindelář
milan.sindelar@techlib.cz
232 002 556

Editor: Martin Novák Poslední změna: 23.10. 2018 10:10