Knihovna profesora Nádeníka

Zbyněk Nádeník je český matematik a častý badatel historického fondu NTK. Během svého života působil v Jednotě českých matematiků, věnoval se výuce na Stavební fakultě ČVUT a rovněž aplikaci matematiky v geodézii. V současnosti je již v penzi, během níž se stále věnuje vědecké činnosti - především pro svou potřebu. Historickému fondu NTK by rád odkázal svou knihovnu, která navazuje na knihovní sbírku jeho vysokoškolského pedagoga - profesora Františka Vyčichla.

Texty

Photo: prof. RNDr. Zbyněk Nádeník DrSc.

prof. RNDr. Zbyněk Nádeník DrSc.

* 21.11.1925, Markvartovice na Hlučínsku

Vzdělání

  • do 1938 - gymnázium v Hlučíně
  • do 1945 - gymnázium Přerov a Prostějov
  • 1945-1949 - PřF Brno, Praha
  • 1950-1951 - Česká akademie věda a umění, stipendista Badatelského ústavu matematického (RNDr.)
  • 1951-1954 - Československá akademie věd, aspirant Matematického ústavu

Profesní vývoj

  • od 1954 - ČVUT, zeměměřičský ústav, učitel
  • 1956 - získal titul C.Sc.
  • 1957 - jmenován docentem
  • 1969 - získal titul DrSc.
  • 1977 - jmenován profesorem

BOČEK, Leo a MALEČEK, Kamil. Zbyněk Nádeník sedmdesátníkem. Mathematica bohemica: časopis pro pěstování matematiky. 1991, roč. 121, č. 2, s. 209-214. ISSN: 0862-7959.

BUCHA, Václav et al. At the occasion of the 60th birthday of professor Zbyněk Nádeník. Studia geophysica et geodaetica: Journal of geophysics, meteorology and climatology, geodesy. 1985, roč. 29, č. 4, s. 413-414. ISSN: 0039-3169.

TŘEŠTÍK, Michael et al. Kdo je kdo: osobnosti české současnosti. 5. vydání. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2005. ISBN: 80-902586-9-7.

Editor: Petr Nouza Poslední změna: 19.1. 2015 15:01