Das Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit

Knížečka o oprávněnosti fiál z roku 1486 je podrobným popisem tvarové rozmanitosti tohoto pilířového nástavce, který tvořil jeden z dekorativních prvků gotického tvarosloví. Tato dekorativní věžička, skládající se z dříku a hrotu osázeného kraby a zakončeného křížovou kytkou, patří do obligatorního tvarového repertoáru především sakrálních staveb. Kniha je nesmírně cenná pro dějiny architektury proto, že jejím autorem byl německý architekt, jenž se podílel na stavbě významných německých sakrálních staveb, mimo jinými katedrály v Regensburgu, chrámu sv. Vavřince v Norimberku a řady dalších. Významné dílo Matthäuse Roritzera vyšlo v několika vydáních. První německé kritické vydání spolu s druhou Roritzerovou knihou vyšlo Geometria Deutsch až roku 1965 ve Wiesbadenu a komentovaný anglický překlad vyšel v knize Lona Shelbyho Gothic Design Techniques z roku 1977. Kniha je spíše než architektonickou teorií v dnešním slova smyslu praktickým návodem ke konstrukci fiál a popisem kvadraturního systému. Součástí svazku z roku 1845 je i Wimpergbüchlein, tedy knížečka o vimpercích, které často sloužily jako podnož pro fiály.

Vedle skicáře Villarda de Honnecourt z 13. století, spisu Hanse Hösche Geometria Deutsch, knížce o fiálách od Lorenze Lachera a listového vzorníku Hanse Boeblingera, vše z 15. století, slouží tato díla jako nejvýznamnější prameny k poznání konstrukčních principů gotické architektury.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

O knize

  • Plný název: Das Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit: Mit einem Vorworte von A. Reichensperger
  • Autor: Mathias Roriczer
  • Vydavatel: Druck und Verlag der Fr. Lintz'schen Buchhandlung, Trier
  • Rok vydání: 1845
  • Signatura B 682

Galerie

2
3
4
1
Editor: Poslední změna: 14.1. 2016 12:01