L'Architettura

Leon Battista Alberti žil v období renesance, narodil se roku 1404 v Janově a zemřel v Římě roku 1472. Byl to všestranně nadaný italský humanista, svůj zájem projevoval nejen o architekturu, ale i o další obory jako například matematiku, obecnou teorii umění, sport.

Stejně jako jiné velké postavy této doby, založil své všestranné poznatky i na studiu dochovaných starověkých spisů (ke srovnání se především nabízí kniha Vitruviova - Deset knih o architektuře). Leona Battistu Albertiho motivovala k vytvoření tohoto díla pravděpodobně i výjimečnost, kterou sám spatřoval v architektuře:

„Budiž konečně dodáno, že stálost, důstojnost a krása státu děkuje za velmi mnohé architektu, který přece zařizuje, že v době svého oddechu můžeme pobývati příjemně, vesele a zdravě, v době práce pak že můžeme docilovati zisku a rozmnožovati majetek a v obou případech že můžeme žíti bez nebezpečí a důstojně. Proto nebudeme popírati, že architekt vzhledem na potěšení a podivuhodný pocit libosti z jeho stavebních děl,... má být chválen a ctěn a řaděn mezi přední osobnosti lidského rodu,...“

Deset knih o stavitelství = Libri De re aedificatoria decem / Leone Battista Alberti. -- 1. vyd.. -- Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956. s 17.

Jeho dílo „O Stavitelství“ se skládá z deseti knih, které jsou dále děleny na podkapitoly. Obsahuje však jen jednu předmluvu, před začátkem první knihy, v níž nás Alberti seznamuje se stavitelstvím, podává charakteristiku architekta a určuje logické uspořádání vlastní knihy. Alberti dělí knihy na hlavy a téměř každá nová myšlenka znamená novou kapitolu. Knihy jsou rozdělený následovně 1) O obrysech, 2) O stavebním materiálu, 3) O stavebních pracích, 4) O stavebních dílech pro všechny, 5) O stavbách pro jednotlivce, 6) O výzdobě, 7) O výzdobě staveb posvátných, 8) O výzdobě veřejných staveb světských, 9) O výzdobě budov soukromých, 10) O opravě stavebních děl.

Dílo uložené v knihovně pochází z roku 1565 a bylo napsáno italsky, na jejím překladu se dle dedikace ("Allo signore Cosimo de Medici, duca di Firenze et di Siena") podílel Cosimo Bartoli. Kniha byla přeložena rovněž do českého jazyka a v knihovně je k vypůjčení pod názvem Deset knih o stavitelství.

Kniha je umístěna ve zvláštních deskách, ve kterých jsou umístěny i zlomky návrhů hracích karet, ty byly objeveny při restaurování knihy v roce 1966. Vazba je polokožená, červená, se zlacenými ornamenty na přední i zadní straně (podařily se zde zachovat fragmenty vazby původní). Na titulním listu nalezneme dřevořez barokního portálu s šesti alegorickými figurami, na rubu titulního listu se nachází portrét autora v oválovém rámečku i s jeho jménem. Celá kniha je doplněna o menší i celostránkové dřevořezové ilustrace.

Sepsala: Tereza Halusková

O knize

  • Plný název: L'Architettura
  • Autor: Leonbatista Alberti
  • Vydavatel: Appresso Francesco Franceschi, Sanese, Venetia
  • Rok vydání: 1565
  • Signatura B 128

Galerie

2
3
4
5
6
7
1
Editor: Poslední změna: 21.10. 2016 14:10