Moderní autentizační metody Shibboleth a EZproxy s následným workshopem

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2015".

 

Program:

Moderní autentizační metody a Shibboleth - Ing. Jiří Pavlík (Ústřední knihovna UK)

  • praktické provedení nastavením u elektronických informačních zdrojů

EZproxy - Mgr. Petr Novák (Ústřední knihovna UK)

  • proč EZproxy?
  • jaké jsou alternativy?
  • správa EZproxy
  • workshop - účastníkům bude vytvořen uživatelský účet pro otestování zdrojů na serveru UK (jednorázově pro tuto akci). Ukázka bude směřovat na uživatele - čtenáře + správu webového rozhraní

Diskuze

Účastníkům doporučujeme vlastní notebook.

Seminář je pro účastníky z veřejných knihoven bez vložného.

 

Prezentace Ing. Jiřího Pavlíka

Opakování semináře v termínu 10. 11. 2015.

 

Čas a místo

Termín: 9. 6. 2015
Čas: 9 - 15 hod.
Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
Učebna: Vzdělávací centrum, 2. NP

Opakování semináře

Termín: 10. 11. 2015, 9 - 15 hod.

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
‌  skoleni@techlib.cz
‌  232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 10.11. 2015 13:11