Správa elektronických informačních zdrojů (EIZ) a moderní autentizační metody Shibboleth a EZproxy

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2015".

Program:

  • Akvizice a správa licencí elektronických informačních zdrojů (EIZ) - Petr Urválek (Ústřední knihovna UK)
  • Správa elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Karlově - Mgr. Michaela Beitlová (Ústřední knihovna UK)
  • Akvizice a správa licencí elektronických informačních zdrojů (EIZ) v NTK - Ing. Anna Motejlková (Národní technická knihovna)
  • Moderní autentizační metody a Shibboleth - praktické provedení nastavením u elektronických informačních zdrojů - Ing. Jiří Pavlík (Ústřední knihovna UK)
  • EZproxy - proč EZproxy, jaké jsou alternativy a správa EZproxy - Mgr. Petr Novák (Ústřední knihovna UK)
  • Workshop – praktická ukázka - Účastníkům semináře bude vytvořen uživatelský účet pro otestování zdrojů na serveru UK (jednorázově pro tuto akci). Ukázka bude směřovat na uživatele - čtenáře + správu webového rozhraní.
  • Diskuze

 Učebna není vybavena počítači. S sebou doporučujeme vlastí notebook.

 

Seminář je pro účastníky z veřejných knihoven bez vložného.

Pro účastníky semináře bude připraveno malé občerstvení.

Čas a místo

Termín: 10. 11. 2015
Čas: od 9 hod., předpokládaný konec v 15 hod.
Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
Učebna: vzdělávací centrum, 2NP

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
‌  skoleni@techlib.cz
‌  232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 13.11. 2015 08:11