E-knihy I.

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2015".

 

Program:

  • Open-Access a Public Domain české e-knihy pro knihovny - Ing. Jiří Pavlík (Ústřední knihovna UK)
  • Zkušenosti se zpřístupněním českých e-knih (eReading) - PhDr. Zuzana Hájková (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)
  • Zkušenosti se zpřístupněním českých e-knih (FlexiBooks) - Tereza Šorejsová a Daniela Nová (Ústřední knihovna ČVUT)
  • České e-knihy v NTK - Ing. Anna Motejlková (Národní technická knihovna)
  • Zkušenosti s výpůjčkami Flexibooks s implementací do knihovního systému - Marcela Hladíková (Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně)
  • EBSCO eBooks a GOBI – modely akvizice elektronických a tištěných knih – Pavel Synek, Tomáš Bačík, (EBSCO Information Services)
  • Diskuze

 

Seminář je pro účastníky z veřejných knihoven bez vložného.

Čas a místo

Termín: 29. 9. 2015
Čas: 9 - 16 hod.
Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
Učebna: Vzdělávací centrum, 2. NP

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
‌  skoleni@techlib.cz
‌  232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 12.10. 2015 09:10