Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), nové funkce Virtuální polytechnické knihovny (VPK) a novinky Centrálního portálu knihoven (CPK)

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2015".

Program:

  • Virtuální polytechnická knihovna (VPK) –funkce a poslání - Mgr. Markéta Máliková (Národní technická knihovna)
  • Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny (VPK) - Ing. Luboš Chára (Národní technická knihovna)
  • Nové služby Virtuální polytechnické knihovny (VPK) - Mgr. Marcela Ouzká (Národní technická knihovna)
  • Centrální portál knihoven (CPK) – model meziknihovních výpůjčních služeb (MVS) - Mgr. Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR)
  • Knihovny.cz - Centrální portál knihoven (CPK) - Mgr. Lenka Hanzlíková (Městská knihovna v Praze)
  • Workshop – praktické ukázky a cvičení - Zavedeme Vás do oddělení MVS, kde Vám vše ukážeme a necháme vyzkoušet
  • Diskuze

Upozornění: Podmínkou možného praktického vyzkoušení je existence tzv. konta tj. přihlašovacích údajů do Virtuální polytechnické knihovny (VPK) - uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje jsou nutné pro objednávání, příp. i pro správu katalogu VPK. Služba je zpoplatněna, proto doporučujeme si konto zajistit dopředu viz Ceník poplatků a služeb NTK.

 

Seminář je pro účastníky z veřejných knihoven bez vložného.

Čas a místo

Termín: 24. 11. 2015

Čas: od 9 hod., předpokládaný konec v 16 hod.

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03/4NP - ZMĚNA

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
  skoleni@techlib.cz
‌  232 002 477

 

Opakování praktických cvičení plánujeme na jaro 2016. Prosím vyčkejte vypsání termínu.

Editor: Poslední změna: 18.10. 2016 15:10