Nově došlá čísla ve studovně časopisů

Biologie a Medicína


Roč.32:č.5(2022)


Vol.71:No.2(2022)


Vol. 85, 2021 (č. 10)


Roč.32:č.4(2022)


Roč.70:Č.2(2022)

Chemie


Vol.35:no.3(2022:Mar.)


Vol.76:No.3(2022)


Vol.46:no.4(2022:Apr.)


Vol.76:No.4(2022)


Roč.116:č.4(2022)

Ekonomika, Management a Logistika


Roč.23:č.20(2022:květen 16)


Roč.66:č.21(2022:květen 19)+příl.


Roč.28:č.5(2022:květen)


Roč.31:č.9(2022:květen 05)


Č.19(2022:květen 16)

Elektrotechnika, Elektronika a Jaderné inženýrství


Roč.29:č.5(2022:Maj)


Vol.45:no.6(2022:Juni)+CD


CD Vol.45:no.6(2022:Jun.)


Vol.70:no.2(2022:Mar./April)


Vol.65:no.4(2022:April)

Fyzika


Roč.72:č.2(2022)


Roč.75:č.1(2022)


v.58:no.6(2021:Nov.)


v.58:no.5(2021:Sep.)


Vol.62:no.2(2022:Mar./April)

Geologie


Vol.73:no.1(2022:Feb.)


Vol.322:no.1(2022:Jan.)


No.161(2022:Mar.)


Vol.321:no.9(2021:Nov.)


Vol.321:no.10(2021:Dec.)

Inženýrství a Stavebnictví


Vol.134(2022:Feb.)


Vol.29:no.5(2022:Mai)


Roč.32:č.5(2022:květen)


Roč.34:č.8(2022:květen 16)


Roč.29:č.5(2022)

Matematika a Astronomie


Vol.65:No.3(2022:Mar.)


Vol.52:no.2(2022:April)


No.6(2022)+DVD


DVD no.6(2022)


No.289(2022:Jun.)

Motorová vozidla, Aeronautika, Astronautika


Č.5(2022)


Roč.31:č.10(2022:květen)


Roč.19:č.3(2022:květen-červen)


Roč.27:č.5(2022)


Roč.23:č.5(2022)

Ostatní


Vol.75:no.2(2022:Apr.)


Vol.56:no.2(2022:Mai)


No.6(2022:Juni)+DVD


Č.5(2022:květen)


DVD No.6(2022:Juni)

Právo


Vol.110:no.3(2022:May/Jun.)


Roč.30:č.8(2022:duben 29)


Roč.161:č.5(2022)


Roč.30:č.7(2022:duben 15)


Roč.31:Č.4(2022:duben)

Společenské vědy


Roč.74:č.5(2022)+příl.


Vol.49:no.4(2022:May)


Roč.25:č.2(2022)+2 příl.


Vol.210:no.4(2022:April)


Vol.92:no.3(2022:May-Jun.)

Strojírenství


Roč.7:č.2(2022)


Vol.51:no.3(2021:Dec.)


Vol.30:no.4(2022:Apr.)


No.5(2022:Mai 21)


Roč.28:Č.3-4(2022:duben)+příl.

Technika


Vol.326:no.5(2022:May)+příl.


Roč.70:č.9(2022:květen 10)+příl.


v.38:no.2(2022:Mar.)


Roč.24:č.4(2022)


Roč.67:č.10(2022:květen 10)

Věda obecná


Č.6(2022)


Vol.254:no.3386(2022:May 14)


Vol.254:no.3385(2022:May 07)


Vol.201:no.5(2022:Mar. 12)


Vol.130:no.5(2022:Mai)

Zemědělství


Roč.72:č.5(2022)


Roč.101:č.5(2022:květen)


Vol.68:no.1(2022)


Vol.68:no.3(2022)


Vol.112:no.4(2022:Apr.)


Editor: Jan Kolátor Poslední změna: 28.5. 2020 09:05