Studovna časopisů

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D.

Pro návštěvu studovny není třeba být registrovaným zákazníkem NTK. Čtenáře pouze prosíme, aby dodržovali pravidla využívání.

Časopisy a publikace umístěné ve studovně časopisů lze studovat pouze na místě. Najdete zde nejnovější dva ročníky časopisů. Starší čísla vážeme a umisťujeme do volného výběru knihovny, kde si je naši zákazníci mohou vypůjčit (většinou i s sebou domů) nebo do skladu, odkud je možné si je objednat.

Co tu najdete

 • Klidná místa ke studiu
 • Přístup k elektronickým databázím: technické normy ČSN, Anopress, Kramerius
 • Tištěné normy ČSN, které je možné si objednat k prezenčnímu studiu (na základě licenčních podmínek není povoleno kopírování, skenování ani fotografování norem)
 • Širokou nabídku odborných periodik v češtině a několika světových jazycích
 • Vámi rezervované publikace ze skladů NTK, které jsou určeny pouze ke studiu v knihovně
 • Knihy objednané prostřednictvím meziknihovních služeb
 • Reprografické kopie připravené k vyzvednutí pro zákazníka
 • Počítač s CD a DVD mechanikou
 • Zdroje na CD-ROM a DVD, které jsou samostatnými přílohami periodik
 • Velkoformátové obrazové knihy
 • Slovníky výkladové a jazykové

Pokud budete ve studovně potřebovat s čímkoliv poradit, obraťte se přímo na knihovníky u pultu. Rádi vám pomůžeme.

Pravidla využívání studovny časopisů

Užívání studovny časopisů se v zájmu pohodlí našich zákazníků řídí Knihovním řádem, resp. Řádem Studovny časopisů a Domovním řádem. Není dovoleno odnášet, vnášet či přemísťovat vybavení, techniku, židle aj. ani jinak manipulovat se zařízením studovny. Počet pracovních míst je limitován kapacitou daného prostoru.

 
 
 
Editor: Jana Orlová Poslední změna: 31.3. 2021 09:03