Studovna časopisů

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D.

Pro využívání studovny časopisů není třeba být registrovaným zákazníkem NTK. Čtenáře pouze prosíme, aby dodržovali pravidla využívání studovny.

Časopisy a publikace umístěné ve studovně časopisů lze studovat pouze na místě. Ve studovně jsou obvykle umístěny nejnovější dva ročníky časopisů. Starší čísla vážeme a umisťujeme do volného výběru knihovny, kde si je naši zákazníci mohou vypůjčit (většinou i s sebou domů) nebo do skladu, odkud je možné si je objednat.

Co tu najdete

  • Klidná místa ke studiu
  • Přístup k elektronickým databázím: technické normy ČSN, Anopress, Kramerius
  • Širokou nabídku odborných periodik v češtině a několika světových jazycích
  • Počítač s CD a DVD mechanikou
  • Zdroje na CD-ROM a DVD, které jsou samostatnými přílohami periodik
  • Velkoformátové obrazové knihy
  • Slovníky výkladové a jazykové
  • Sluchátka k zapůjčení
  • Vámi rezervované publikace ze skladů NTK, které jsou určeny pouze ke studiu v knihovně

Pokud budete ve studovně potřebovat s čímkoliv poradit, obraťte se přímo na knihovníky u pultu. Rádi vám pomůžeme.

Pravidla využívání studovny časopisů

Užívání studovny časopisů se v zájmu pohodlí našich zákazníků řídí knihovním řádem a domovním řádem. Ze studovny není dovoleno odnášet, vnášet či přemísťovat vybavení, techniku, židle aj. ani jinak manipulovat se zařízením studovny. Počet pracovních míst je limitován kapacitou dané studovny.

Editor: Jana Orlová Poslední změna: 21.9. 2017 16:09