V Kampusu Dejvice vznikne silné centrum pro informační podporu vědy, výzkumu a vzdělávání

Národní technická knihovna, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., spojují své fondy a služby. V Národní technické knihovně tak vznikne nejrozsáhlejší veřejně dostupná chemická knihovna v České republice. Smlouvu o založení společnosti TECH dnes v NTK podepsali představitelé jmenovaných institucí.

Praha, 11. listopadu 2015_ Integrovaná knihovna TECH zákazníkům nabídne nové knižní tituly a služby, partnerům pomůže zajistit efektivní nákup a správu informačních zdrojů. Fondy se vzájemně prolnou - k dispozici bude jeden katalog, jedno vyhledávání.

Knihovna VŠCHT funguje v integrovaném režimu s NTK již druhým rokem. Ke stejnému kroku nyní přistupuje i ÚOCHB. Knihy jednoho z nejúspěšnějších ústavů Akademie věd budou brzy k dispozici v regálech NTK. Zákazníci se mohou těšit na více než tisícovku publikací z chemických oborů a přibližně sedmdesát titulů odborných časopisů.

Rozhodli jsme se následovat pozitivní zkušenosti VŠCHT Praha. Rozhodující pro nás byla kvalita nabízených služeb,“ říká Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i, a dodává: „Začátek vlastních integračních prací jsme naplánovali na tento rok, nicméně již v loňském roce jsme využívali prostory NTK. Důvodem byla kompletní rekonstrukce areálu ÚOCHB.

„Založení společnosti TECH (nástupce ChemTK) spojující fondy a služby VŠCHT, ÚOCHB a NTK vytváří nejkvalitnější sbírku literatury z chemických oborů dostupnou pro studenty, pedagogy, výzkumníky i odbornou a širokou veřejnost. Věřím, že tento příklad přitáhne i další vysoké školy technického směru,“ říká Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny.

„Po více než roce fungování v integrovaném režimu máme ty nejlepší zkušenosti. Studenti VŠCHT Praha vnímají NTK jako přirozenou součást naší školy. S klidným svědomím mohu říci, že toho, že jsme šli do projektu integrace, nelitujeme a že dneska si už nikdo ani nevzpomene na původní Ústřední knihovnu na VŠCHT Praha,“ říká Karel Melzoch, rektor VŠCHT Praha.

 

 

Kontakt

Ing. Procházková Petra
petra.prochazkova@techlib.cz
232 002 450

Editor: Martin Novák Poslední změna: 18.6. 2020 11:06