A Dictionary of Mechanical Science, Arts, Manufactures, and miscellaneous knowledge

Alexander Jameison (1782-1850) byl skotský publicista, jenž je v dnešní době nejvíce pamatován pro své práce o rétorice. Na živobytí si ovšem vydělával jako školní ředitel, nejprve v Hounslow Heath na předměstí Londýna a později v Middlesexu. V roce 1838 však zbankrotoval a začal se živit jako aktuár. Na sklonku života utrpěl mrtvici a přestěhoval se se svojí ženou do Brugg, aby zde dožil.

Ve svých literárně produktivních letech 1814-1846 psal převážně učebnice rétoriky, ale i jiné odborné texty například o geografii, astronomii, matematice anebo jako v tomto případě o mechanice.

Jedná se o šesté vydání obsáhlého slovníku technických věd. Se záměry svého díla zpravuje čtenáře v přiloženém otevřeném dopisu ze září 1827, jenž je adresován toryovskému premiérovi Fredericku Johnu Robinsonovi. Dopis de facto supluje funkci úvodu. „Lidstvo nyní všeobecně uznává, že za mnohé své pohodlí a požitky civilizovaného života vděčíme zázračným pokrokům vědeckého výzkumu, od doby kdy se v Evropě zrodil génius pozorování a experimentu. Mezi vědami, které nejvíce přispěly k tomuto pokroku, si žádná nestojí výše, než mechanika. Je totiž neoddiskutovatelné, že mnohé vědy jsou jen jejími služkami. Podíváme-li se na mnohé skvělé počiny v našem světě, zjistíme, že je pohání stroje anebo fungují na mechanických principech.“(1)

Úvod samotný, který následuje, je již spíše jen esejí o vývoji vědy na evropském kontinentu, psaným stylem člověka s klasickým vzděláním. Jameison začíná u jmen jako Tháles a Anaximénes a prochází napříč staletími, aby skončil u Isaaca Newtona. Podobně jako dopis premiérovi i text místy připomíná chvalozpěv.

Následuje samotný slovník. „Slovník mechanických věd v sobě nutně zahrnuje definice četných termínů a výraziv… tato práce zahrnuje rovněž umění, průmyslovou výrobu a mnohé obory domácí ekonomiky adaptované pro účely běžného života. Obsahuje definice mnoha termínů. Čtenář zjistí, že teoretická témata jsou vysvětlena ve stručnosti, zatímco ta praktická a aplikovatelná pro účely každodenního života jsou rozebrána velice rozsáhle a ilustrována na příslušných rytinách.“(2)

Kniha má pevnou polokoženou vazbu formátu A4. Je zdobena frontispisem a doprovází ji četné černobílé ilustrace v textu i v příloze. 

Poznámky:

  1. JAMEISON, Alexander. A Dictionary of Mechanical Science, Arts, Manufactures, and miscellaneous knowledge. London : printed for Henry Fischer, 1829. s. [1]
  2. Ibid.

O díle

  • Plný název: A Dictionary of Mechanical Science, Arts, Manufactures, and miscellaneous knowledge
  • Autor: Alexander Jameison
  • Vydavatel: London : printed for Henry Fischer, Son, and Co.
  • Rok vydání: 1829
  • Signatura M 369

Galerie

A Dictionary of Mechanical Science 1
A Dictionary of Mechanical Science 2
A Dictionary of Mechanical Science 3
A Dictionary of Mechanical Science 4
A Dictionary of Mechanical Science 5
A Dictionary of Mechanical Science 6
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 21.1. 2016 12:01