Ruhmesblätter der Technik

Franz Maria Feldhaus (1874 - 1957) byl německý inženýr, který byl zároveň jedním z nejplodnějších autorů v oblasti dějin techniky. Narodil se v Severním Porýní-Vestfálsku. Studoval elektrotechniku, ale studia nedokončil. Na konci devadesátých let 19. století se pokoušel pracovat jako vynálezce, ale později tuto práci vzdal a zcela se ponořil do zkoumání historie techniky a živil se coby spisovatel na volné noze. Později se mu podařilo bez podpory vlády vybudovat soukromý archiv historie technických oborů, jenž se stal jednou z největších institucí tohoto typu v Německu. V Heidelbergu a později v Berlíně vybudoval výzkumný institut technických a přírodních věd. Krátce po druhé světové válce zastával funkci ředitele muzea v Neustrelitzu.

Jeho kniha Ruhmesblätter z roku 1910 je oslavnou, populárně naučnou publikací o dějinách techniky od pravěku do autorovy současnosti. Svou práci zahajuje v úplných počátcích v době kamenné s jejími prvními primitivními nástroji. V další kapitole Der Ingenieberuf in Vergangenen Zeiten se věnuje slavným inženýrům a jejich pracím v průběhu dějin od Vitruvia do přelomu 19. a 20. století. Třetí kapitola se zabývá divy starověku, přičemž hlavní pozornost věnuje architektuře. O mechanice, která stavitelům pomáhala přepravovat těžká břemena, se zmiňuje hned vzápětí. Ať se nám to líbí či ne, lidstvo z velké části poháněl dopředu i vývoj zbraní. Z toho důvodu je mnoho prostoru věnováno vývoji střelných zbraní ve starověku a středověku. Samostatnou krátkou kapitolu má řecký oheň doprovázený výbušninami. Následuje plynulý přechod ke zbraním palným. Od nich se opět přesouváme k mechanickým nástrojům, které ke svému pohonu využívaly buď zvířecí sílu anebo vodu. Nejsou opomenuty ani lidské pokusy o perpetuum mobile. Autor se postupně dostává k parním strojům. Velký prostor je věnován létajícím strojům a vývoji lodní a pozemní dopravy. Poslední část knihy se zaobírá prostředky lidské komunikace od psacích potřeb, přes vývoj pošty, telegrafu a telefonu.

Jednotlivé vynálezy jsou předkládány v rámci možností chronologicky, byť z pochopitelných důvodů to ne vždy je možné, protože mnohé z nich měly počátky ve starověku.

Kniha má pevnou plátěnou vazbu. Text doplňují početné fotografie, ilustrace a faksimile. Je tištěna latinkou. Přestože se jedná o převážně popularizační práci, nechybí zde rejstřík ani poznámkový aparát. Knihu si můžete přečíst v digitální podobě.

O knize

  • Plný název: Ruhmesblätter der Technik : Von den Urerfindungen bis zur Gegenwart
  • Autor: Franz Maria Feldhaus
  • Vydavatel: Leipzig : Friedrich Brandstetter
  • Rok vydání: 1910
  • Signatura T 526

Galerie

Ruhmesblätter der Technik 2
Ruhmesblätter der Technik 3
Ruhmesblätter der Technik 4
Ruhmesblätter der Technik 5
Ruhmesblätter der Technik 6
Ruhmesblätter der Technik 1
Editor: Poslední změna: 4.2. 2016 13:02