Landwirtschaft in England

William Fream (1854-1906) byl britský zemědělský teoretik a publicista. Narodil se do středostavovské rodiny v Gloucesteru. Vystudoval místní gymnázium sira Thomase Riche. Poté krátký čas pracoval. V osmnácti letech nastoupil na královskou akademii věd v Dublinu, kde studoval botaniku, chemii a geologii. V akademickém prostředí již zůstal po zbytek svého aktivního života. Na různých školách a univerzitách učil přírodní vědy. Třikrát podnikl cestu do Kanady, aby studoval tamější zemědělské podmínky. Své poznatky shrnul do pamfletu Gates of the West, Across Canada: a Report on Canada and its Agricultural Resources, za nějž dostal čestný doktorát od McGillovy univerzity v Montrealu. V letech 1890-1900 zastával post redaktora zemědělského periodika Journal of the Royal Agricultural Society of England. Od roku 1894 až do své smrti také pracoval jako zemědělský korespondent Timesů.

Jeho nejúspěšnější publikace The Elements of Agriculture vydaná roku 1891 byla napsána pro Královskou zemědělskou společnost v Anglii. Do jeho smrti se prodalo přes 36 000 kopií. V roce 1893 vyšla kniha v němčině pod názvem Landwirtschaft in England v překladu Dr. Goertza-Wrisberga. Jedná se o všeobecnou učebnici zemědělství. Kniha je pro přehlednost rozdělena do tří částí.

V první části se autor zabývá půdou, jejím tříděním, složením (minerály a organické látky, jíl, humus apod.). Popisuje účinky mrazu, deště nebo proces nitrifikace. Pochopitelně se zabývá i způsoby zvýšení výživnosti půdy a následně orbou. Samostatnou kapitolu tvoří zemědělské stroje a hnojiva.

Druhá část je věnována rostlinné výrobě. Popisuje semena a jejich klíčení. Postupně rozebírá jednotlivé plodiny. V další kapitole se věnuje plevelům a opět zmiňuje zemědělské stroje. Následující kapitola se zabývá lučním hospodářstvím. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány škůdcům ve formě plísní a hmyzu.

Poslední část je věnována chovu hospodářských zvířat. První kapitola rozebírá strukturu typické zvířecí farmy. Druhá kapitola popisuje anatomii hospodářských zvířat, kapitola třetí jejich výživu. Další kapitoly se věnují specifikám jednotlivých druhů hospodářských zvířat (koním, krávám, ovcím a prasatům). Závěrečná kapitola je věnována mléčným produktům.

Výhodou knihy je její ucelenost a přehlednost. Tomu pravděpodobně vděčí za svůj úspěch a za překlady do cizích jazyků.

Kniha má modrou plátěnou vazbu formátu A5. Frakturou tištěný text provází černobílé ilustrace. Přečtěte si ji v elektronické podobě.

O knize

Galerie

Landwirtschaft in England 1
Landwirtschaft in England 2
Landwirtschaft in England 3
Landwirtschaft in England 4
Landwirtschaft in England 5
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 17.2. 2016 10:02