Nástin geometrické optiky a základů fotometrie

Doktor Bohumil Kučera (1874-1921) byl fyzik, který se mimo jiné jako první vědec v českých zemích zabýval účinky radioaktivity.

Fyziku vystudoval na Univerzitě Karlově a v roce 1912 se zde stal profesorem na fyzikálním ústavu založeném jeho kolegou profesorem Čeňkem Strouhalem, se kterým spolupracoval 25 let. V roce 1920, když profesor Strouhal odešel na odpočinek, byl jmenován jeho zástupcem. V této funkci však působil jen pár měsíců, protože 16. dubna 1921 zemřel na následky nemoci ve svých pětačtyřiceti letech. Podobně jako Strouhalovy, i Kučerovy učebnice vznikaly především z jeho přednášek. Nejinak tomu bylo v případě knihy o geometrické optice, jejíž základ tvořily přednášky ze zimního semestru 1912/13. Výsledná publikace nakonec byla delší, než autor zamýšlel, protože si zde mohl dovolit zacházet do větších podrobností než na přednáškách. Hlavním vodítkem mu byla kniha německého fyzika Siegfrieda Czapskiho Theorie der opt. Instrumente nach Abbe.

V úvodu píše, že tématu se rozhodl věnovat proto, že v souborných publikacích mu předtím bylo podle něj věnováno málo prostoru. Geometrická neboli paprsková optika studuje šíření světla v prostředí, jehož rozměry jsou velké ve srovnání s vlnovou délkou světla.

Svou knihu zahajuje definováním čtyř základních principů, na nichž je geometrická optika postavena. Jsou to princip přímočarého šíření světla, princip vzájemné nezávislosti paprsků, princip odrazu světla a princip lomu světla. V další kapitole podrobněji vysvětluje teorii optického zobrazení, dále pak jeho fyzikální uskutečnění. Kapitoly pět a šest jsou věnovány aberacím. Posléze píše o zorném poli, apertuře a fotometrii. Poslední jedenáctou kapitolu o optických strojích autor nezamýšlel do knihy zahrnout a napsal ji až po přemlouvání ze strany svých přátel. Zde největší prostor věnoval mikroskopu pro jeho časté použití v přírodních vědách.

Kniha má formát A5, nepůvodní plátěnou vazbu. Text doprovází geometrická vyobrazení, která (kvůli malým nákladům) rýsoval sám autor. Obsahuje rejstřík a bibliografický aparát. Přečtěte si knihu v digitální podobě.

O knize

  • Plný název: Nástin geometrické optiky a základů fotometrie
  • Autor: Bohumil Kučera
  • Vydavatel: Praha : Jednota čes. matematiků a fysiků
  • Rok vydání: 1915
  • Signatura 35567
  • Plný text online

Galerie

Nástin geometrické optiky 2
Nástin geometrické optiky 1
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 25.2. 2016 08:02