Pivo v písních lidových a znárodnělých

„Pivíčko, pivo, pivo červený, bez tebe, pivíčko, veseloučko není.
Kdyby si, chmel, po hradbách nelez, tak bys nenadělal z panenek nevěst.“

Podobné popěvky jste mohli v 19. století slyšet v krčmách a hospodách po celém Česku. Pivo, jeho výroba i pití, sládkové, ale rovněž vztahy mezi ženou a mužem, který rád chodil do hospody, byly oblíbeným tématem lidových písní. Ty sesbíral a v roce 1909 vydal kulturní historik Čeněk Zíbrt.

Lidová hudba a lidové písně jsou projevem lidové spontánnosti a hudebnosti. Tyto popěvky se v Čechách začaly objevovat již ve středověku, byly nejdříve podávány ústně, a předávaly se z generace na generaci. Nejstarší zápisy lidových písní se objevují v 16. století. Ve století devatenáctém došlo k velké sběratelské činnosti lidové tvorby předními představiteli české literatury (např. Karla Jaromíra Erbena nebo Františka Ladislava Čelakovského).

Pití piva patří odedávna k životu člověka, již obyvatelé Mezopotámie v 7. tisíciletí před naším letopočtem znali tajemství vaření tohoto nápoje. V Čechách se první zmínka o pivu objevila na konci 10. století, po založení Břevnovského kláštera v roce 993 byla v jeho areálu postavena i varna piva. Ve středověku bylo běžné, že se v klášterech vařilo pivo, dokonce ho tam nejčastěji připravovaly ženy. Se zakládáním měst toto právo převzali tamní měšťané.  Od poloviny 19. století se začaly ve velkém počtu stavět sladovny a pivovary, došlo rovněž k technologickému rozvoji ve strojírenství, a tím se zvýšila i produkce piva.

Návštěva krčem a pití piva byla v Čechách běžnou záležitostí již od raného středověku, a proto byla i častým předmětem lidových písní.

Čeněk Zíbrt nasbíral 678 popěvků, které se týkaly pivovarnictví, pití piva a dalších činností spojených s touto aktivitou. Písně mají různou délku, některé mají pouze pár řádků, jiné dokonce několik slok. Autor také u některých popěvků uvádí, z jakého kraje píseň pochází. Tato kniha je příkladnou ukázkou každodennosti člověka, především toho venkovského, 19. století. Můžete ji nalézt v Historickém fondu pod signaturou HF 268 anebo v elektronické podobě.
O knize

  • Plný název: Pivo v písních lidových a znárodnělých
  • Autor: Čeněk Zíbrt
  • Vydavatel: Nákladem Otakara Zachara, Praha
  • Rok vydání: 1909
  • Signatura HF 268
  • Plný text online

Galerie

Pivo v písních lidových a znárodnělých 1
Pivo v písních lidových a znárodnělých 2
Pivo v písních lidových a znárodnělých 3
Pivo v písních lidových a znárodnělých 4

Zdroje

  • ZÍBRT, Čeněk. Pivo v písních lidových a znárodnělých. Praha: Nákladem Otakara Zachara, 1909. 401 s.
  • BASAŘOVÁ, Gabriela et al. České pivo. 3., dopl. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2011.
Editor: Poslední změna: 9.3. 2016 09:03