The Prevention of Factory Accidents

Velká Británie byla zemí, kde začala průmyslová revoluce. Ve druhé polovině osmnáctého století se z lidí dříve pracujících v zemědělství stávali tovární dělníci v průmyslových městech. V době, kdy byla lidská práce neuvěřitelně levná, vedle mužů pracovaly rovněž ženy a děti bez bezpečnostních regulací. Vážné úrazy na pracovišti byly něčím zcela běžným. Nicméně díky různým filantropům, osvíceným zaměstnavatelům a politikům již v první dekádě devatenáctého století začala vznikat první legislativa chránící zdraví zaměstnanců. Týkala se zejména textilního průmyslu. Důležitý byl takzvaný tovární zákon z roku 1833, který v první řadě reguloval dětskou práci. Tento zákon zavedl funkci továrního inspektora, jenž dohlížel na dodržování pracovní doby a mimo jiné bezpečnost práce. V této profesi svého času na severu Skotska působil i autor dnešní publikace, John Calder, který si během své dlouholeté praxe uvědomil absenci literatury věnující se prevenci nehod na pracovišti, a proto na sklonku viktoriánské doby sepsal prezentovanou rukověť.

První část knihy se zaměřuje na výčet továrních zařízení napříč zemí a na nehody, které se v nich stávají. Uvádí rovněž statutární povinnosti zaměstnavatele, jež se týkají oznamování výše zmíněných nehod a také prevence a kompenzace poškozených zaměstnanců. Tehdy ve Spojeném Království existovalo na 221 000 továren a dílen, jež zaměstnávaly čtyři a půl milionu lidí. Množství úrazů bylo z dnešního pohledu vskutku vysoké a de facto převyšovalo ztráty leckteré vojenské kampaně. Bilance roku 1898 tvořila 3897 smrtelných úrazů a 79 727 více či méně vážných zranění.(1) V té době již byla uzákoněna povinnost hlásit všechny nehody v areálu pracoviště (nevztahovaly se na to nemoci, popř. násilí mezi zaměstnanci). Autor uvádí různé příčiny úrazů – ignorance, nepozornost, nevhodné oblečení, nedostačující osvětlení, strojní defekty, atd.

Druhá část se zaměřuje na účinnou prevenci úrazů. Kapitolu po kapitole popisuje, jak zabezpečit různé druhy strojů. Zmiňuje rovněž opatření proti požárům a školení první pomoci. Třetí nejkratší část knihy popisuje legislativní část věci, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců a případné postihy.

Kniha má malý formát a celoplátěnou vazbu červené barvy. Text je doprovázen grafy a 124 černobílými ilustracemi.

Poznámky:

  1. Podle nevládní organizace Health and Safety Executive bylo za rok 2015 při práci smrtelně zraněno 142 osob, což znamená 0.46 mrtvých na 100 000 pracovníků. Oproti viktoriánské době to je skutečně výrazné zlepšení.

O knize

  • Plný název: The prevention of factory accidents : Being an account of manufacturing industry and accident and a practical guide to the law on the safe-guarding, safe-working, and safe-construction of factory machinery, plant and premises
  • Autor: John Calder
  • Vydavatel:  Longmans, Green and Co., Londýn
  • Rok vydání: 1899
  • Signatura T 375
  • Plný text online

Galerie

The Prevention of Factory Accidents 1
The Prevention of Factory Accidents 2
The Prevention of Factory Accidents 3
The Prevention of Factory Accidents 4
The Prevention of Factory Accidents 5
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 20.4. 2016 15:04