Text Book of Gunnery

Stejně jako pěchotní zbraně i dělostřelectvo procházelo ve druhé polovině 19. století dynamickým vývojem a hrálo na bojištích větší roli než kdykoliv předtím. Děla dříve odlévaná z bronzu, se nyní lila z oceli. Černý střelný prach byl nahrazen prachem bezdýmným. Děla byla již nabíjena zezadu, byly vyvíjeny nové trhaviny a brzdovratné zařízení stabilizující dělo. To, že si zdokonalující se pěchotní zbraně s větší přesností a dostřelem vynutily posun děl dál od nepřátelské pěchoty, na tom již nemohlo nic změnit. Není proto divu, že během první světové války měla artilerie zapříčinit až 75 % ztrát.

Obsluha děl byla samozřejmě odborná práce, která vyžadovala kvalifikaci. Ve Velké Británii se budoucí důstojnické kádry pro artilerii vzdělávaly v královské vojenské akademii ve Woolwichi založené roku 1741 při zdejším arzenálu. Pro potřebu jejích kadetů sepsal roku 1883 tamější instruktor major G. Mackinlay přehlednou příručku, jejíž druhé přepracované vydání z roku 1887 se nachází v historickém fondu NTK.

Cílem autora tedy bylo jeho slovy reagovat na změny ve vojenské technologii a podat k nim vysvětlení tím, že prozkoumá širší principy, na nichž artilerie funguje. Záměrně nezacházel do jednotlivých mechanických detailů. Jeho cílem bylo pomoci zformovat rozumný úsudek a umožnit jeho využití v praxi.

Příručka je rozdělena do dvou částí. Jak už to u podobných publikací bývá, nachází se na začátku první části slovník odborných pojmů. Poté autor postupně předkládá témata v logické souvislosti. Začíná tedy vnitřní balistikou, která zkoumá pohyb projektilu v hlavni, poté srovnává účinnost jednotlivých děl. Následující kapitoly popisují procesy jejich výroby. Překvapivě velký prostor věnuje oceli s tím, že se neomezuje pouze na Británii, ale zmiňuje většinu evropských mocností a USA. Dále se věnuje problému zaměřování, po čemž přirozeně následuje dráha projektilu a přesnost palby. Zabývá se lafetami a zpětným rázem, úsťovou rychlostí, odporem vzduchu, trajektoriemi atd. Nakonec zreviduje účinky palby na cíl.

Jedna kapitola popisuje pronikání pancířem, druhá zeminou a zdivem. Druhá část publikace je více matematická a na ní navazují tabulky, bez nichž se žádná dělostřelecká příručka neobejde.

Výhodou příručky je, že jednotlivé kapitoly jsou na sobě do značné míry nezávislé, což umožňuje jejich čtení samostatně.

Knihu vydalo Her Majesty's Stationery Office, státní nakladatelství spadající pod ministerstvo vnitra a vydávající vládní dokumenty. Proto byl jejich logem erb se lvem a jednorožcem. Kniha má červenou celoplátěnou vazbu s ozdobnými vlysy. Doprovází ji četné černobílé ilustrace a výše zmíněné tabulky. 

O knize

  • Plný název: Text Book of Gunnery
  • Autor: G. Mackinlay
  • Vydavatel: London : printed for Her Majesty's Stationery Office by Harrison and Sons
  • Rok vydání: 1887
  • Signatura T 228

Galerie

Text Book of Gunnery 1
Text Book of Gunnery 2
Text Book of Gunnery 3
Text Book of Gunnery 4
Text Book of Gunnery 5
Editor: Petr Nouza Poslední změna: 4.5. 2016 16:05