Sněm aktivních studentů Kampusu Dejvice

V NTK se 12. 5. 2016 uskutečnil První sněm aktivních studentů Kampusu Dejvice, kterého se zúčastnili zástupci studentských částí senátů, spolků, ale i jednotlivci, kterým není směřování dejvického kampusu lhostejné. Sněm iniciovala Pracovní skupina Kampus Dejvice, složená ze zástupců ČVUT, NTK, UK, VŠCHT a ÚOCHB.

Samotné prezentace o historii a důvodu vzniku Kampusu Dejvice se ujal Richard Nevšímal. Řeč byla především o jedinečné příležitosti ovlivnit kurz celé iniciativy Kampusu Dejvice (KD), o možnosti vytvoření studentského zastoupení, či platformy, skrze které by šlo ovlivňovat dění v kampusu. Přítomní studenti uvítali především snahu propojit studentské aktivity, neboť samotným zástupcům nejsou známy všechny aktivity, a to ani z řad jejich vlastních škol. Výzvu pořádat v kampusu více živelných akcí všichni zúčastnění hodnotili kladně.

Diskuse se zúčastnil i další zástupce Pracovní skupiny Kampus Dejvice Milan Šindelář a ředitel NTK Martin Svoboda.

Hlavní závěry sněmu:

  1. Do dění KD a jeho fungování je třeba zapojit studenty. Pro jejich organizaci je třeba sestavit mailing list (registrace) a uzavřenou FB skupinu.
  2. Studenti budou mít zastoupení v Pracovní skupině Kampus Dejvice (jeden za každou ze tří škol – VŠCHT, ČVUT, UK)
  3. Aktivní studenti se musí stýkat pravidelně, má-li mít jejich hlas váhu a směr. Další schůzka je naplánovaná na začátek zimního semestru, kde by se mělo konkrétněji hovořit o formě studentské platformy a možných projektech.
  4. Akce a aktivity v prostoru KD jsou vítány, ať již z rukou studentů či subjektů mimo akademickou půdu. Jako prostředníci v získávání povolení ohledně pozemků, poslouží zástupci v Pracovní skupině – za ČVUT Ilona Prausová (ilona.prausova@rek.cvut.cz), za VŠCHT Richard Nevšímal (richard.nevsimal@vscht.cz), za KTF Jana Benešová (tajemnice@ktf.cuni.cz) nebo za NTK Milan Šindelář (milan.sindelar@techlib.cz). Mapa se zákresem parcel je k nalezení níže.
  5. Kromě zapojení do již existujících akcí KD se naskytne velká příležitost v podobě ozvěn populárně-vědeckého festivalu Academia Film Olomouc, které se uskuteční v roce 2017. 

Související soubory

Galerie

Sněm 2
Sněm 3
Sněm 4
Sněm 1
Editor: Poslední změna: 18.9. 2017 17:09