Reklamace samoobslužného tisku a kopírování

 1. Vyplňte reklamační formulář níže, prosím.
 2. Předložte dodatečné dokumenty (chybně vytištěné nebo zkopírované stránky, výpis ze svého finančního účtu, na kterém vyznačíte chybnou položku) u Informačního pultu v 1. NP v ten den, kdy k chybě došlo.

Lhůta pro vyřízení reklamací je do 15 kalendářních dnů. O průběhu své reklamace se můžete informovat přímo u knihovníků nebo mailem na podatelna@techlib.cz. O výsledku reklamačního řízení budete informování na e-mail. Pokud bude v rámci reklamačního řízení poplatek vrácen, bude příslušná částka vyplacena v hotovosti na pokladně NTK v 1. NP.

NTK zpracovává osobní údaje zákazníka, na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou údaje zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 259/2001 Sb.

Reklamace - samoobslužný tisk a kopírování
Je uvedeno na štítku u ovládacího panelu ve formátu MFZ###.
Údaje ve formátu dd.mm.rrrr - hh:mm:ss.
Údaj ve formátu např. 2000000000199205.
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Kde najdu...

 1. Číslo MFZ najdete na štítku pod ovládacím panelem.

 
 1. Nejprve se přihlaste svým uživatelským jménem a heslem do "Můj účet" a v nabídce vyberte "Tiskový systém".


 2. Přihlaste se do YSoft SafeQ.


 3. Klikněte na "Vytištěno".


 4. Datum a čas zpracovní úlohy.
 
 1. Nejprve se přihlaste svým uživatelským jménem a heslem do "Můj účet" a v nabídce vyberte "Tiskový systém".


 2. Přihlaste se do YSoft SafeQ.


 3. Klikněte na "Vytištěno".


 4. Klikněte na písmeno "i" pro zobrazení informací o úloze.


 5. Číslo úlohy (ID) najdete v sekci "Rozšířené informace".


Kontakt

‌ podatelna@techlib.cz

‌ 232 002 535

Důležité odkazy

Editor: Jana Orlová Poslední změna: 21.6. 2023 11:06