Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), nové funkce Virtuální polytechnické knihovny (VPK) a novinky Centrálního portálu knihoven (CPK) II.

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2016".

 

Program semináře:

  • Virtuální polytechnická knihovna (funkce a praktické využití Virtuální polytechnické knihovny)

Ivana Janů (Národní technická knihovna)

  • Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny

Ing. Luboš Chára (Národní technická knihovna)

  • Nové služby Virtuální polytechnické knihovny (nové funkcionality ve VPK od roku 2014/2015)

Mgr. Marcela Ouzká (Národní technická knihovna)

  • Centrální portál knihoven a meziknihovní služby

Mgr. Karolína Košťálová (Národní knihovna ČR)

PhDr. Lenka Hvězdová (Národní technická knihovna)

  • Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách

Mgr. Sasha Skenderija, PhD. (Národní technická knihovna)

  • Workshop - Zavedeme vás do oddělení MVS, kde pro vás budou připravené praktické ukázky a cvičení. Vše vám ukážeme a necháme vás prakticky vyzkoušet.
  • Diskuze

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

 

Upozornění: Podmínkou pro úspěšné praktické vyzkoušení je existence konta ve Virtuální polytechnické knihovně (dále jen VPK). Tato služba je zpoplatněna, proto je potřeba konto založit předem. Viz Ceník poplatků a služeb NTK. Přihlašovací údaje do VPK (uživatelské jméno a heslo) jsou potřeba pro objednávání, příp. i pro správu katalogu VPK.

 

Seminář je určen pro pracovníky veřejných knihoven a je bez vložného.

.

Čas a místo

Termín: úterý 22. 11. 2016

Čas: od 9.00, předpokládaný konec v 15.30

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP
(Ke vstupu do učebny využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
  skoleni@techlib.cz
‌  232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 2.12. 2016 08:12