Nové technologie a jejich využití v knihovnách IV.

Možnosti a využití e-learningu (workshop)

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2016".

Lektor: PeadDr. Radim Chvála, CSc.


Program:

 • teoretická východiska pro e-learning
 • nástroje pro tvorbu e-learnigových aktivit
 • tvorba a využití
  • prezentací
  • testů
  • dalších materiálů - screencasty, obrázky, hudba, fotografie, ....
 • tvorba e-learningových materiálů v týmu
 • tvorba vlastního krátkého vzdělávacího projektu

 

Upozornění: Pro pořízení zvukových záznamů a fotografií nutné s sebou vlastní zařízení - smartphone nebo tablet. Každý účastník bude mít k dispozici stolní počítač.

 

Seminář je určen pro pracovníky z veřejných knihoven a je bez vložného.

.

Čas a místo

Termín: čtvrtek 24. 11. 2016

Čas: od 9.00, předpokládaný konec v 16.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP
(Ke vstupu do učebny využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
  skoleni@techlib.cz
‌  232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 7.2. 2017 13:02