E-knihy I.

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2016".

 

Program:

  • České e-knihy pro knihovny (přehled nabídky, nové zkušenosti z Univerzity Karlovy; e-knihy a e-časopisy Vydavatelství FF UK)

Ing. Jiří Pavlík (Ústřední knihovna UK v Praze)

  • Zkušenosti s Elsevier eBooks Evidence Based Selection (EBS) na VŠCHT a v NTK

Ing. Anna Motejlková (Národní technická knihovna)

Ing. Jiří Jirát, Ph.D. (VŠCHT)

  • Projekt E-knihovna v Městské knihovně v Praze

PhDr. Richard Olehla (Městská knihovna v Praze)

  • Distribuce odborných e-dokumentů (e-knih a článků)

PhDr. Martin Krčál, DiS. (Masarykova univerzita)

  • Zkušenosti s výpůjčkami e-knih Flexibooks v knihovních systémech

Pavel Vlach (Fraus Media)

  • Diskuze

 

Seminář je určen pro pracovníky z veřejných knihoven a je bez vložného.

 

Čas a místo

Termín: čtvrtek 6. 10. 2016

Čas: od 9.00, předpokládaný konec v 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC01 ve 3. NP - ZMĚNA UČEBNY!
(Ke vstupu do učebny využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
  skoleni@techlib.cz
  232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 2.12. 2016 09:12