Využití systému s otevřeným zdrojovým kódem v každodenní knihovnické praxi (workshop)

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2016".

 

Lektoří:

Bc. Josef Moravec (Městská knihovna Ústí nad Orlicí)

Mgr. Michal Denár (Městská knihovna Česká Třebová)

 

Program semináře:

  • Akvizice – dodavatelé, export, návrhy, rozpočty
  • Katalogizace – katalogizační šablony a pluginy, profesionální katalogizační editor, úprava rozhraní, vyhodnocování logů ze SKC při opravách záznamů
  • Komunikace s uživateli: customizace textů e-mailů a SMS
  • Napojení na VuFind – export dat, nastavení obou systémů
  • Nový obsah - e-knihy zdarma, zákony, hodnocení

.

Seminář je určen pro pracovníky veřejných knihoven a je bez vložného.

.

Čas a místo konání

Termín: úterý 25. 10. 2016

Čas: od 9.00, předpokládaný konec v 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: PC03 ve 4. NP
(Ke vstupu do učebny využijte hlavní vchod knihovny. Lístek pro jednorázový vstup si vytisknete před turniketem v parteru.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
  skoleni@techlib.cz
‌  232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 25.11. 2016 10:11