E-knihy III.

Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2016".

 

Program semináře:

  • Úvod semináře a aktuality k českým e-knihám pro knihovny

Ing. Jiří Pavlík (Ústřední knihovna UK v Praze)

  • Vývoj legislativy k e-knihám

RSDr. Zdeněk Matušík (Národní knihovna ČR)

  • Zkušenosti se zpřístupněním českých e-knih (Flexibooks) po roce

Mgr. Daniela Nová a Mgr. Tereza Šorejsová (Ústřední knihovna ČVUT)

  • Zkušenosti a využívání možnosti výpůjček e-knih z pohledu veřejné knihovny

Ing. Eva Recmanová (Středočeská vědecká knihovna v Kladně)

  • Zkušenosti se zpřístupněním e-knih na ZČU

Ing. Barbora Katolická (Západočeská univerzita v Plzni)

  • Zkušenosti s půjčování e-knih

Ing. Aleš Brožek (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)

  • E-knihy v Městské knihovně v Přerově) - zkušenosti, propagace a odezva od uživatelů

Ing. Pavel Cimbálník (Městská knihovna v Přerově)

  • Diskuze

.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

.

K praktickému vyzkoušení budou účastníkům k dispozici dvě čtečky elektronických knih iPad Mini II a Amazon Kindle Fire.

.

Čas a místo

Termín: úterý 6. 12. 2016

Čas: od 9.00, předpokládaný konec v 15.00

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: vzdělávací centrum ve 2. NP
(Ke vstupu do učebny využijte vchod NTK 3 z Flemingova náměstí.)

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
skoleni@techlib.cz
232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 9.12. 2016 08:12