Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), informace o systému VPK a nově připravované platformě Získej - I.

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

 

Program:

 • Úvod, nové trendy v MVS v České republice  
  Mgr. Drahomíra Dvořáková (Ústav vědeckých informací, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy)
 • Současný systém pro dodávání dokumentů VPK
  Ivana Janů (Národní technická knihovna)
 • Informace o nově připravované platformě Získej
  Mgr. Marcela Ouzká a Ing. Luboš Chára (Národní technická knihovna)
 • Dotazníkový průzkum pro potřeby připravované služby Získej – záměry a výsledky šetření
  Mgr. Karolína Košťálová a Bc. Jitka Kutmon (Národní knihovna ČR)
Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

 

Termín, čas a místo konání

Termín: úterý 14. 11. 2017

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: vzdělávací centrum NTK / 2. NP

Čas: 9:00 - 15:30

dopolední blok 9:00 – 12:15

pauza na oběd 12:15 – 13:15

odpolední blok 13:15 – 15:30

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 22.11. 2017 13:11