Web knihovny jako nástroj k propagaci služeb a informací

Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).

Seminář je připraven ve spolupráci s organizací SKIP - Sekce veřejných knihoven.

 

Lektoři: Mgr. Radek Pavlíček, Mgr. Světlana Hrabinová, Ing. Pavel Cimbálník

 

Program:

10:00 - 12:15 dopolední blok

12:15 - 13:00 přestávka na oběd

13:00 - 16:30 odpolední blok

  • Závěr, diskuse (další směřování Bibliowebu), otázky

 

Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení.

Seminář je pro pracovníky knihoven bez vložného.

Termín, čas a místo konání

Termín: úterý 10. 10. 2017

Místo konání: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Učebna: vzdělávací centrum NTK / 2. NP

 Čas: 10:00 -  16:30

dopolední blok 10:00 – 12:15

pauza na oběd 12:15 – 13:15

odpolední blok 13:15 – 16:30

Kontakt

Linda Machalová, DiS.
 skoleni@techlib.cz
 232 002 477

Editor: Martin Novák Poslední změna: 6.11. 2017 11:11